• SALEZIÁNSKY TUTORING

     • Saleziansky tutoringDon Marek MICHALENKO SDB, duchovný správca školy oznamuje všetkým žiakom gymnázia, že aj v roku 2017 bude pokračovať v saleziánskom duchovnom tutoringu. Spravidla každú stredu a piatok počas 3. - 4. vyuč. hodiny v kabinete výchovného poradenstva môžu žiaci navštíviť duchovného správcu školy. V tomto čase je možné viesť individuálne duchovné rozhovory, duchovné sprevádzanie, poradenstvo v oblasti duchovného života. Bude tiež možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Po dohode je možné aj stretnutie v inom termíne.

     • DUCHOVNÁ OBNOVA | Septima & III. ATL & IV. IV. ATL

     • Duchovna obnovaV utorok 17.01.2017 sa uskutoční Duchovná obnova žiakov našej školy - trieda Septima, III. AG, III. ATL, IV. AG a IV. ATL. Duchovná obnova prebehne v Saleziánskom oratóriu v Novej Dubnici. Po skončení 1. vyuč. hod. sa žiaci tried Septima, III. AG a III. ATL spolu s TU (DAN & ASC) presunú do oratka. Počas 2. a 3. vyuč. hodiny budú prebiehať tématické aktivity žiakov pod vedením dona Mareka. Po skončení 3. vyuč. hod. sa žiaci tried IV. AG a IV. ATL spolu s TU (WIN) presunú do oratka. Počas 4. vyuč. hodiny budú žiaci sláviť spoločnú sv. omšu. Po skončení sv. omše duchovná obnova končí pre rannú skupinu a žiaci sa presunú pod vedením TU do školy, kde pokračujú vo vyučovaní podľa riadneho rozvrhu hodín. Skupina obedná pokračuje v tematických aktivitách duchovnej obnovy. Po ich ukončení sa žiaci se presunú spolu s TU do školy a ďalej pokračujú podľa platného rozvrhu hodín pre tento deň.

     • TRADIČNÝ FAŠIANGOVÝ RODIČOVSKÝ PLES

     • Tradicny fasiangovy rodicovský plesSpojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a Združenie rodičov pri Spojenej škole sv. Jána Bosca srdečne pozývajú rodičov, priaznivcov, absolventov a všetku "zábavy chtivú" verejnosť na Tradičný fašiangový rodičovský ples - jediný v meste Nová Dubnica - ktorý sa uskutoční v piatok 27.01.2017 v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca. Cena vstupenky je 15,-€ za pár. Do tanca hrá hudobná skupina GAMA. O občerstvenie je postarané (nápoje, kapustnica...). Čaká na vás bohatá tombola. Termín nahlásenia a zakúpenia vstupeniek je do 26.01.2017 u triednych vyučujúcich, a na sekretariáte školy. Vstupenky sú zlosované v tombole.

      Srdečne vás pozývajú členovia Združenia rodičov školy, vedenie a zamestnanci Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

      Bližšie informácie na tel. čísle: 042/4432383

     • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Triedne rodicovske stretnutia Oznamujeme rodičom žiakov školy, že utorok - 17.01.2017 - v čase od 15:30 do 17:00 sa uskutočnia pedagogické konzultácie a triedne stretnutia rodičov s TU. 

     • ŽIVÝ BETLEHEM V ŠKOLE

     • Zivy Betlehem 2016V Spojenej škole sv. Jána Bosca sme v adventnom období po prvýkrát pre širokú verejnosť usporiadali podujatie Živý Betlehem. Všetkých, ktorí prišli, priťahovali nielen krásne vianočné koledy v podaní našich škôlkarov, školského zboru Bambini di Bosco, ako i bývalých absolventov školy – Ing. Juraja Horta a Mgr. Ivetky Šedíkovej, ale najmä Svätá rodinamalým Ježišom v jasliach. Živé zvieratká (a bolo ich neúrekom) rozžiarili detské očká a vykúzlili nejeden úsmev. Mnohí využili možnosť obohatiť rodinné albumy o unikátne fotografie s Ježiškom, Máriou a Jozefom.


      Prítomných zaujal nielen bohatý program, ale teší nás, že navštívili aj predajné miesta, kde sme za pomoci šikovných rodičov, učiteľov, ale i samotných detí predávali prekrásne výrobky a chutné koláčiky. Zisk z predaja bude slúžiť na financovanie akcií a aktivít žiakov, nákup pomôcok...  

      Veríme, že každý si prišiel na svoje. Deti si pomaškrtili na sladkostiach s teplým čajom, dospelí na chlebe s cibuľou a vianočnom punči.

      A nám všetkým, ktorí sme organizovali toto podujatie ostáva len konštatovať – vynaložená námaha a úsilie sa vyplatilo. O rok sa veríme, tešíme opäť a budeme môcť povedať, že Živý Betlehem sa v našej škole stane tradíciou.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto nádhernej akcii. Neradi by sme na niekoho zabudli, pretože ľudí, ktorí sa hocijakým spôsobom zapojili, bolo veľa. Preto všetkým Bohu známym dobrodincom, účastníkom, našim zamestnancom, žiakom školy a ich rodinám, priaznivcom, podporovateľom prajeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky!

      Vďaka za priazeň!

     • PF 2017

     • PF 2017 Ďakujeme Vám za priazeň a podporu v uplynulom roku pre naše technické lýceum, ktoré dáva študentom možnosť vyniknúť. Želáme veľa úspechov v roku 2017 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      SOŠ - Technické lýceum sv. Jána Bosca

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Den otvorenych dveriRiaditeľstvo SOŠ sv. Jána Bosca - technického lýcea so zameraním na IKT oznamuje žiakom 9. ročníka a rodičom, že v piatok 09.12.2016 bude v škole prebehne DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. V rámci tohto dňa bude možnosť nazrieť na vyučovacie hodiny, pozrieť si vybavenie školy a atmosféru na vyučovaní od 09:00 do 13:00 hod. Do 17:00 bude možnosť stretnúť sa s vedením školy.
      Informácie sa budú týkať štúdia:      v GYMNÁZIU (všeobecno - vzdelávecie zameranie)
      v SOŠ v odbore Technické lýceum so zameraním na informačné technológie a elektrotechniku (vhodné aj pre dievčatá)

      V obidvoch prípadoch poskytneme informácie:
      o predmetoch, ktoré sa študujú, o požiadavkách na predpoklady žiaka, o ich uplatnení na vysokých školách (po gymnáziu aj SOŠ) resp. v technologických podnikoch (po SOŠ);
      o mimoškolských aktivitách;
      o výchovnom programe školy;
      o podmienkach prijímacieho konania a iné.
      Počet žiakov, ktorých môžme prijať je obmedzený, preto je pre žiakov prospešné nenechávať si výber školy tohto typu až do druhého kola prijímacích skúšok.
      Žiakom zúčastneným na DOD vystavíme potvrdenie našej školy o účasti.

     • DEŇ TECHNIKY

     • Technicky den v Gymnaziu a Technickom lyceuSpojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici organizuje dňa 25.10.2016 v čase od 08:40 do 13:30 Deň techniky na Technickom lýceu a Gymnáziu. Deň techniky je zároveň Dňom otvorených dverí pre ôsmakov a deviatakov ZŠ z okolitého regiónu a organizuje sa pod mottom Spojená škola sv. Jána Bosca - škola plná energie“. Program Dňa techniky je otvorený potrebám a záujmom žiakov 2. stupňa ZŠ:

       privítanie, oboznámenie sa s programom, organizačné pokyny

       prezentácia na tému výroba a prenos elektrickej energie (ZSE Energia, a.s., Bratislava)

       ukážky didaktickej techniky pre vyučovanie prírodovedných predmetov (KVANT s.r.o., Bratislava)

       prehliadka priestorov gymnázia a technického lýcea spojená s aktivitami pre žiakov:

      > „Pripoj sa“ – výroba káblov pre počítačové siete

      > ukážka 3D tlače

      > „Učenie vo virtuálnej realite“ – 3D okuliare prevedú žiakov cez Slnečnú sústavu alebo hlbinami ľudského mozgu

      > HMI – Human-machine interface – simulátor jazdy autom

       prezentácie technických firiem z regiónu (firmy z dubnicka)

       prezentácia projektu „Aj Ty v IT“ (ajtyvit.sk, Bratislava)

       prehliadka a vyskúšanie elektromobilu na nádvorí školy, možnosť testovacej jazdy

      Autobusová doprava z vybraných škôl do sídla Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici je zabezpečená organizátorom podujatia bezplatne prostredníctvom SAD Trenčín s odchodom z blízkosti Vašej školy.

      Sme škola, ktorá dáva žiakom možnosť vyniknúť. Študuj aj ty v našej škole.

     • JESENNÉ PRÁZDNINY ´16

     • Jesenne prazdniny 2016Začínajú 28. októbra 2016 (piatok) a trvajú až do 01. novembra 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 02. novembra 2016 (streda).

       

     • DUŠIČKOVÁ OKTÁVA

     • DusickovaOktavaOd stredy 02.11.2016 -  do piatku 04.11.2016 – v čase „Dušičkovej oktávy“ budú sv. omše v kaplnke školy so začiatkom o 07:20 hod. Srdečne Vás pozývame!

       

     • SV. OMŠA NA PRVÝ PIATOK

     • Prvopiatkova sv. omsaAj tento prvý piatok v mesiaci november - 04.11.2016 - srdečne pozývame na Prvopiatkovú sv. omšu, ktorá sa uskutoční o tradičnom čase - 07:20 hod. - na tradičnom mieste - Školská kaplnka. Srdečne ste všetci prizvaní!  

      Dvanáste prisľúbenie - tzv. "Veľké prisľúbenie" dané Margite Márii AlacoqueVzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov, pričom každý prvý piatok akoby bol malým sviatkom Ježišovho Srdca. Podmienky, ktoré sa výslovne žiadajú pre uskutočnenie veľkého prisľúbenia, sú: deväť prijímaní v deväť prvých piatkov v mesiaci, ktoré musia byť neprerušenéPočet deväť nie je nijakou mágiou, ale umožňuje, aby sa niekto naučil verne pristupovať k sv. prijímaniu počas dlhšieho obdobia a takto sa stal lepšie disponovaným prijať väčšie milosti a duchovné dary. Najlepšou zárukou sú tu Ježišove slová: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň...Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6, 54; 58). Preto sa úcta k Ježišovmu Srdcu spája s Eucharistiou, adoráciami, návštevami svätostánku, a najmä s tzv. zmierujúcim prijímaním v prvý piatok v mesiaci. Margita-Mária Alacoque zhrňuje milosť zjavenia v jednom z jej listov nasledovne: „Toto Božské Srdce je nevysychajúcim prameňom, z ktorého neustále vytekajú tri prúdy: 1. je to prúd milosrdenstva pre hriešnikov, ktrorým prináša ducha pokánia a ľútosti; 2. je prúdom kresťanskej lásky, ktorá prichádza na pomoc všetkým núdznym a osobitne tým, ktorí smerujú ku kresťanskej dokonalosti. Vďaka tejto pomoci prekonajú prekážky; 3prúd  prináša lásku a svetlo dokonalým priateľom, ktorých chce zjednotiť so sebou, aby im vlial svoju múdrosť a poznanie, takže sa úplne zasvätia poslaniu šíriť slávu Ježišovho Srdca, každý svojím spôsobom.

     • SVIATOSŤ ZMIERENIA V ŠKOLE

     • Sviatost zmierenia v skoleV aktuálnom týždni - 04.11.2016 - budú mať možnosť žiaci školy - org. zložky gymnázium a stredná odborná škola - pristúpiť k sviatosti zmierenia prípadne k duchovnému rozhovoru prostredníctvom nášho saleziána - dona Mareka. Čas a miesto je už tradičné - od 09:00 hod. v Kancelárii výchovného poradcu (II. poschodie budovy GYM & SOŠ - schodisko okolo pracovne zástupcu).

       

     • SNOW FILM FEST

     • Snow film festVo štvrtok 10.11.2016 sa žiaci gymnázia - Príma - Septima & I. AG - IV. AG & I. ATL zúčastia premietania vybratých filmov ktoré sú súčasťou medzinárodnej súťažnej prehliadky filmov pod názvom Snow film fest 2016. Premietanie sa uskutoční v kine Panorex v Novej Dubnici. Začiatok predstavenia je o 09:00 hod. (dĺžka - 90´). Po skončení filmového predstavenia žiaci pokračujú vo vyučovaní podľa platného rozvrhu hodín. Viac informácii bude podané žiakom prostredníctvom TU.

       

     • DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU

     • Den boja za slobodu a demokraciuV tento deň si pripomíname dve historické udalosti. 17.11. 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov. Predchádzali tomu udalosti vo vtedajšom protektoráte Čechy a Morava. Okupácia českých území nemeckými vojskami vyvolala v uliciach Prahy 28.10.1939 demonštráciu v spojitosti s oslavami vzniku Československa. Na potlačenie demonštrácií boli použité strelné zbrane. Na následky zranení podľahol aj jeden z účastníkov demonštrácie, študent Karlovej univerzity Jan Opletal. Opletalova smrť vytiahla 17.11.1939 do ulíc stovky vysokoškolákov. Strety s políciou a nemeckými vojakmi trvali celý deň a ich následky boli tragické. Ako spomienka na tento deň bol o dva roky na 17. november vo Veľkej Británii vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. V deň študentstva 17.11.1989, v deň uctenia pamiatky smrti Jana Palacha, ktorý sa pred dvadsiatimi rokmi na protest sovietskej okupácie upálil, sa rovnako ako po iné roky konala manifestácia, organizovaná Socialistickým zväzom mládeže. 

      Pochod bol plánovaný niekoľko mesiacov vopred a bol povolený mestským výborom KSČ. Funkcionári vopred vytýčili trasu pochodu, pričom miestne Zbory národnej bezpečnosti dostali za úlohu zaisťovať pokojný priebeh celej manifestácie. Oslavy dňa študentstva v Prahe sa zmenili na demonštráciu proti komunistickej vláde. Po prejavoch študenti začali pochod na Vyšehrad. Na národnej triede ich zastavil policajný kordón, kde sa asi 2000 študentov dostalo do izolácie medzi dva oddiely zásahových jednotiek. Manifestujúci študenti sa napriek napätej situácii správali pokojne, nejavili žiadne známky agresivity. Študentky na znak pokory rozdávali príslušníkom bezpečnosti kvety. Okolo pol deviatej boli študenti zatlačení smerom k postranným uličkám, bolo použité vodné delo, obušky a veľa študentov bolo surovo zbitých. Po deviatej bola manifestácia rozohnaná. Nezávislá lekárska komisia neskôr zistila, že bolo zranených 568 ľudí. Študenti umeleckých škôl sa rozpŕchli do pražských divadiel, kde získali podporu hercov. Začalo sa uvažovať o štrajku v divadlách a na vysokých školách. Na druhý deň divadlá vyhlásili týždenný štrajk Mnohí komunisti, vrátane členov ÚV KSČ, i radoví občania boli pohoršení zásahom. Rozšírila sa falošná správa o smrti študenta Martina Šmída, ktorú ihneď v ten večer odvysielalo aj rádio Slobodná Európa. Napätie a rozhorčenie v spoločnosti stúpalo. 19. novembra sa v byte Václava Havla stretli členovia nezávislých iniciatív, kde prevažovali signatári Charty 77. Výsledkom porady bolo ustanovenie Občianskeho fóra (OF), ktoré oficiálne vzniklo o desiatej večer v Činohernom klube. Občianske fórum žiadalo odstúpenie najskorumpovanejších politikov, prepustenie politických väzňov a podporovalo generálny štrajk, ktorý bol ustanovený na 27. november. Toho istého dňa vzniká v Bratislave hnutie verejnosť proti násiliu. Jej najznámejšími predstaviteľmi boli Milan Kňažko a Ján Budaj. 20.11.1989 na väčšine pražských vysokých škôl začína štrajk, poobede sa na Václavskom námestí zišlo cez 100.000 ľudí. O deň neskôr sa pridali k štrajku ďalšie vysoké školy a na Václavskom námestí sa konala prvá manifestácia Občianskeho fóra. K zhromaždenému davu (asi 200 000 ľudí) prehovoril po prvý krát Václav Havel. Nasledovalo niekoľko masových demonštrácií po celej republike, ktoré vyvrcholili dňa 27. novembra v generálnom štrajku s heslom „Koniec vlády jednej strany!“. Až generálny štrajk prinútil komunistickú moc k skutočným rokovaniam s Občianskym fórom a Verejnosťou proti násiliu. Výsledkom rokovaní bola dohoda, že federálna vláda sa 3. decembra predstaví v novom zložení a vo svojom programovom vyhlásení poskytne záruky, že je pripravená vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie slobodných volieb, slobody zhromažďovania a spolčovania, slobody prejavu a tlače, zrušenie štátneho dozoru nad cirkvami a zmenu branného zákona. Zároveň sa federálna vláda zaviazala odsúdiť vojenskú intervenciu piatich štátov Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 a predložiť Federálnemu zhromaždeniu návrh ústavného zákona, ktorým sa rušila vedúca úloha Komunistickej strany. Okrem toho mala presadiť vo Federálnom zhromaždení vznik komisie, dohliadajúcej na vyšetrovanie udalostí 17. novembra a zaručiť voľný vstup predstaviteľov Občianskeho fóra do masových médií. V dňoch 29. a 30. novembra 1989 rokovala delegácia Verejnosti proti násiliu s predstaviteľmi vtedajšej slovenskej vlády o zmenách v slovenskej vláde. Na rozdiel od federálnej vlády, ktorej predstavitelia kládli v ďalších rokovaniach tvrdý odpor, predstavitelia slovenskej vlády vyprázdňovali pozície bez veľkého odporu, čo im umožňovala aj deklarovaná stratégia vedenia Verejnosti proti násiliu, ktoré sa v tejto fáze nechcelo podieľať na moci, ale zamerať na kontrolu jej výkonu. 10.decembra 1989 vymenoval prezident ČSSR Gustáv Husák novú „vládu národného porozumenia“ a vzápätí abdikoval. 29. decembra bol komunistickým parlamentom zvolený za prezidenta Václav Havel a v júni 1990 sa konali prvé slobodné voľby.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO (18.11.´16)

     • Riaditelske volnoRiaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 Vyhl. MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - všetkým organizačným zložkám - riaditeľské voľno dňa 18.11.2016 (piatok). V prevádzke nie je ŠKD ani ŠJ. Do školy nastúpime opäť 21.11.2016 (pondelok).

       

     • KLASIFIKAČNÁ PORADA

     • Klasifikacna poradaKlasifikačná porada - hodnotiaca - štvrťročná - v org. zložke Gymnázium sv. Jána Bosca a org. zl. SOŠ sv. Jána Bosca (technické lýceum) sa uskutoční dňa 22.11.2016. Želáme veľa úspechov pri klasifikácii.

       

     • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

     • Studentska vedecka konferenciaŠtudentská vedecká konferencia (ŠVK) je projekt zameraný na osobnostný rozvoj žiakov a študentov a zároveň na popularizáciu vedy. IV. ročník Študentskej vedeckej konferencie sa v aktuálnom školskom roku uskutoční dňa 25.11.2016 v Saleziánskom oratóriu so začiatkom o 08:00 hod. ŠVK je určená pre študentov Gymnázia a SOŠ sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a žiakov (najmä deviatych ročníkov) ZŠ v okolí Novej Dubnice. Konferencia je realizovaná formou vystúpení jednotlivých autorov alebo autorských tímov v stanovenom časovom limite pred porotou a žiackym publikom. Výber témy je ponechaný na samotného autora, resp. autorský tím.

      PROPOZÍCIE
      Príprava témy a jej prezentácia prináša autorom množstvo príležitostí:
      získavať nové poznatky v oblasti, ktorá ho zaujíma, ktorej sa venuje
      prepájať poznatky z vlastných aktivít s vedomosťami zo školy
      hľadať a využívať medzipredmetové vzťahy v učive a prepájať teóriu s praxou
      získavať a skvalitňovať zručnosti zhromažďovania a spracovávania informácií
      nadobúdať skúsenosti s postupmi vedeckej práce
      zdokonaľovať sa v prezentačných zručnostiach
      Výber témy je ponechaný na samotného autora, resp. autorský tím. Na odbornosť spracovania témy a kvalitu prípravy prezentácie dohliada „garant“, ktorého si rečník, resp. tím sám zvolí a dohodne z pedagógov svojej školy, resp. z iných odborníkov, ktorí ovládajú postupy vedeckej práce. Téma môže byť z akejkoľvek oblasti. Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií: 1. kategória: ZŠ (8. – 9. roč.), študenti gymnázia tried príma až kvarta Časový limit pre 1. kategóriu: min. 8 minút, max. 12 minút 2. kategória: študenti gymnázia tried kvinta až oktáva + 4-roč. gymnázium, študenti SOŠ/TL Časový limit pre 2. kategóriu: min. 10 minút, max. 15 minút Povzbudzujeme účastníkov konferencie k tomu, aby si prehlbovali vedomosti o témach, ktoré ich zaujímajú napr. vo voľnom čase. Podstatné je, aby téma bola spracovaná a odprezentovaná s využitím niektorého z postupov vedeckej práce - realizáciou výskumu, prieskumu, pozorovania, experimentu, resp. analýzou/syntézou poznatkov, porovnávaním a pod. Pre názornosť uvádzame niektoré z tém, ktoré boli v doterajších ročníkoch študentskej vedeckej konferencie prezentované:
      skatebording a fyzika,
      horolezectvo – jeho história na Slovensku a fyzikálne princípy,
      údržba PC – postupy a odporúčania
      LEGO a robotizácia – história a použitie
      spracovanie odpadu a výrobky z PET fliaš – ochrana životného prostredia
      zadržiavanie dažďovej vody – predchádzanie povodniam a hospodárenie s pitnou vodou
      tarantula/vtáčkar – pavúk ako domáci miláčik - biológia

      vesmír a mliečna dráha – informácie a zaujímavosti vrátane výzdoby priestorov školy modelom
      prvá slovenská družica – časti vyrobené v Novej Dubnici – fyzika, astronómia, technika
      zbierka minerálov – geografia, geológia, chémia
      Hugolín Gavlovič – dejepis, jazykoveda
      zvuk a jeho šírenie – hudobníci prezentovali hudobné nástroje vrátane hudobného predstavenia – fyzika, akustika
      politickí väzni z nášho regiónu – dejepis, občianska náuka vrátane dramatizácie priebehu vyšetrovania štátnou bezpečnosťou

      Prezentácia zvolenej témy má 3 formy:
      sprievodné slovo autora - rečníka/rečníkov (v slovenskom jazyku alebo v jazykoch, ktoré sa vyučujú v Gymnáziu alebo SOŠ sv. Jána Bosca v Novej Dubnici (ANJ, NEJ, RUJ); v prípade použitia cudzieho jazyka rečník/rečníci zároveň prekladajú obsah do slovenského jazyka)
      elektronické podoba prezentácia rečníkov (v slovenskom jazyku alebo v jazykoch, ktoré sa vyučujú v Gymnáziu alebo SOŠ sv. Jána Bosca v Novej Dubnici (ANJ, NEJ, RUJ)); elektronická podoba musí byť vo formáte spustiteľnom na štandardnom notebooku s OS Windows 10 s pripojením na internet
      poster, ktorý vizuálne upútava pozornosť na zvolenú tému a poskytuje porote a poslucháčom základné informácie o téme; je vytvorený ľubovoľnými výtvarnými a grafickými technikami, 2D alebo 3D, a umiestnený na polystyrénovej doske s rozmermi cca 1000 mm x 500 mm x 30-50mm (štandardná zatepľovacia polystyrénová doska). Rečníkova prezentácia je sprevádzaná elektronickou formou prezentácie s ťažiskom na vizuálnu stránku. Povzbudzujeme rečníkov k tomu, aby slovný doprovod aj elektronická forma prezentácie popri faktických informáciách zároveň aj popularizovali zvolenú tému a súvisiace učivo. V prezentácii sa očakáva systematické spracovanie, ktoré obsahuje prinajmenšom:
      uvedenie do témy – odôvodniť výber témy, jej aktuálnosť, význam/dôležitosť
      úvod pozostávajúci z teoretických poznatkov súvisiacich s témou
      prezentácia zvoleného prístupu „skúmania“ témy a výsledky tohto skúmania
      použitie primeraných vedomostí z vyučovacích predmetov (s využitím medzipredmetových vzťahov)
      ukážka praktického využitia, aplikácie resp. vplyvu na
      bibliografické údaje Pri prezentácii je možné využiť aj ukážky na mieste – modely, vzorky, výrobky, krátky expetiment/demonštračný pokus, dramatizáciu, hudobný doprovod, figurantov príp. pozvaných hostí a pod. v rozsahu, ktorý nenaruší vymedzený čas a štruktúru prezentácie. Rozsiahlejšie ukážky je vhodné prezentovať vo forme videa. Štandardnú techniku (PC, digitálny projektor, ozvučenie, rečnícky pult, príručný stôl) zabezpečuje organizátor ŠVK. Poskytnutie ďalších pomôcok – typicky používaných pre vyučovanie fyziky, chémie, biológie a informatiky – je potrebné vopred konzultovať s organizátorom ŠVK. Účinkujúci môžu využiť rôzne pomôcky, ktoré sú v súlade s bežnými školskými bezpečnostnými predpismi.

      Porota je zložená z dvoch pedagógov (jeden za prírodovedné predmety, jeden za spoločenskovedné predmety), dvaja študenti (alebo 1 študent a prizvaný hosť), zástupca duchovnej správy školy. Hodnotia sa všetky zložky prezentácie; pri slovnom sprievode sa hodnotí verbálna aj neverbálna zložka (vrátane oblečenia resp. kostýmov, vystupovania, prezentačných zručností, narábanie s použitými pomôckami a pod.).
      Oblasti hodnotenia sú nasledovné:
      originalita a tvorivý prístup k spracovaniu témy
      úroveň stanovenia cieľa a zodpovedajúce zistenia
      dostatok vlastných zistení, kvalita výsledkov
      odbornosť spracovania projektu
      náročnosť a aktuálnosť témy
      dodržanie časového limitu
      logická a vecná stránka slovného prejavu
      poster - kvalita a originalita spracovania Porota vyhodnotí autorov/autorské tímy a rozčlení ich rozdelí do bronzového, strieborného a zlatého pásma. Rečník resp. tím s najväčším počtom bodov je ocenený samostatne ako absolútny víťaz. Samostatnou kategóriou je „Cena študentov“, ktorá je udelená na základe hlasovania študentov v publiku bez ohľadu na výsledky hodnotenia poroty. Žiaci 9. ročníka okolitých ZŠ, ktorí sa zúčastnia ŠVK a pri prijímacom konaní do Spojenej školy sv. Jána Bosca predložia účastnícky diplom, získajú k hodnoteniu body na úrovni úspešného umiestnenia na krajskom, resp. regionálnom kole súťaže. Prihlášku je potrebné odovzdať resp. zaslať na adresu Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica alebo e-mailom na riaditel@ssnd.sk:
      žiaci a študenti SSND: najmenej 1 mesiac pred konaním ŠVK (z dôvodu zabezpečenia odborných garantov)
      žiaci okolitých ZŠ: najmenej 2 týždne pred konaním ŠVK