• TRADIČNÝ FAŠIANGOVÝ PLES

     • Rada rodičov pri Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

      Vás srdečne pozýva na

      "Tradičný rodičovský fašiangový ples"

      dňa 13. februára 2015 (piatok)

               v priestoroch školy so začiatkom o 19.00 hod.

                                    O dobrú náladu sa postará hudobná skupina                      

                                               Amazon.

                                                    Vstupné : 10,- € /pár.

                                                  (v cene: minerálka, tyčinky)

                                                     Možnosť zakúpiť: kapustnicu, nápoje...

                                                 Termín nahlásenia a zakúpenia vstupeniek je do 6. februára 2015

                                       u triednych učiteľov, na sekretariáte školy.

                                         Vstupenky budú zlosované v tombole.

                                               Všetci ste srdečne vítaní veľmi sa na Vás tešíme!

                                              Bližšie informácie: 042/44 32 383

     • TRADIČNÁ POLROČNÁ BURZA

     • 30. januára 2015 (piatok) od 10:00 hod. – 11:00 hod. organizujeme pre študentov Gymnázia a SOŠ už "4. ročník polročnej burzy".

      Študenti Gymnázia a SOŠ si v škole alebo doma pomocou šikovných rúk pripravia na predaj rôzne predmety. Na burze sa môžu predávať vlastnoručne vyrábané dielka - obrázky, stojančeky na ceruzky, servítky...., koláčiky, čaj..., prípadne aj hračky, knihy, učebnice, CD, ktoré už doma nepotrebujú a niekomu inému by mohli urobiť radosť. Sumu, ktorú takto trieda získa použije „pre vlastnú potrebu“; napr. na koncoročný výlet, vybavenie triedy a pod.

      Veríme, že tak, ako minulé roky to bude opäť jedna z vydarených akcií.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V TECHNICKOM LÝCEU

     • Deň otvorených dveríBudúci naši žiaci a študenti - deviataci a piataci (a ich rodičia)! Ste vítaní na DOD našej školy 12.1. a 13.1.2015, v čase od 08:30 do 11:25...

      bude možnosť:

      návštíviť vyučovacie hodiny - pre gymnázium a SOŠ - v príslušných ročníkoch

      urobiť prehliadku školy

      osobne konzultovať s vedením školy

      V čase od 14:00 - 17:00...

      bude možnosť:

      urobiť prehliadku školy

      osobne konzultovať s vedením školy a vyučujúcimi