• Začiatok šk. roka 2016/17
     • Začiatok šk. roka 2016/17

     • Slávnostný začiatok školského roka roka 2016/2017  sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2016

      Žiaci a študenti so začiatkom o 9,00 hod. Po skončení sv. omše vyučovací deň končí. do kostola sv. Jozefa Robotníka presunú na sv. omšu Veni Sancte o 8,45 hod.sa spoločne o 8,30 hod. v budove školy, odkiaľškoly sa stretnú s triednymi učiteľmi

      Školská jedáleň bude v prevádzke od 06. septembra 2016 (utorok).