Prihláška na štúdium na našej škole

Prosíme záujemcov o štúdium v SOŠ informačných technológií / Technické lýceum, aby sa prihlasovali cez webové sídlo Spojenej školy sv. Jána Boca v Novej Dubnici, ktorej je SOŠ inf. technológií organizačnou zložkou. https://ssnd.edupage.org/a/studijne-odbory-strednej-skoly

Ďakujeme za porozumenie.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Prosíme záujemcov o štúdium v SOŠ informačných technológií / Technické lýceum, aby sa prihlasovali cez webové sídlo Spojenej školy sv. Jána Boca v Novej Dubnici, ktorej je SOŠ inf. technológií organizačnou zložkou. https://ssnd.edupage.org/a/studijne-odbory-strednej-skoly

Ďakujeme za porozumenie.