• Prihláška na štúdium na našej škole

  Prosíme záujemcov o štúdium v SOŠ informačných technológií / Technické lýceum, aby sa prihlasovali cez webové sídlo Spojenej školy sv. Jána Boca v Novej Dubnici, ktorej je SOŠ inf. technológií organizačnou zložkou. https://ssnd.edupage.org/a/studijne-odbory-strednej-skoly

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Prosíme záujemcov o štúdium v SOŠ informačných technológií / Technické lýceum, aby sa prihlasovali cez webové sídlo Spojenej školy sv. Jána Boca v Novej Dubnici, ktorej je SOŠ inf. technológií organizačnou zložkou. https://ssnd.edupage.org/a/studijne-odbory-strednej-skoly

  Ďakujeme za porozumenie.