• PLENÁRNE A TRIEDNE AKTÍVY
     • PLENÁRNE A TRIEDNE AKTÍVY

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na plenárnu schôdzu a triedne aktívy rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 22. septembra 2015 (utorok) o 16:30 hod. Plenárna schôdza sa bude konať v priestoroch Základnej školy.

      Triedne aktívy budú prebiehať hneď po skončení plenárnej schôdze v učebniach jednotlivých tried v budove školy. (rozpis bude zverejnený pri zborovni)

      O 18:00 hod. sa v kuchynke stretnú zvolení tr. dôverníci za jednotlivé triedy pre šk. rok 2015/2016.

      Tak ako vždy, aj teraz je vaša účasť žiaduca.

      Ďakujeme.

    • ÚČELOVÉ CVIČENIE
     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

     • V pondelok 14. septembra 2015 v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia, ktorá sa realizuje účelovým cvičením - zrealizujeme praktickú časť. 

      ► Zraz všetkých študentov školy je o 7:55 hod. v triedach, kde sa študenti stretnú pod vedením svojich TU, ktorí im povedia ďalšie pokyny na tento deň.

      ► Je potrebné sa na túto akciu primerane obliecť a hlavne obuť, aby sa dala zvládnuť za každého počasia.

      ► Študenti GYM & TL končia po 6. vyučovacej hodine (o 13:05 hod.)

      Dozory pri triedach počas OČAPu

      Prima

      Mgr. VAĽKOVÁ

       

      Sekunda

      Mgr. VALTOVÁ

       

      Tercia

      Mgr. SCHÖNOVÁ

       

      Kvarta

      RNDr. SLIMÁKOVÁ

       

      Kvinta

      Mgr. KŇAŽEKOVÁ

       

      Sexta + II. AG Mgr. DANIŠOVÁ  

      I. AG

      PaedDr. Mgr. DOLOVACKÁ

       

      I. ATL

      RNDr. VALÁŠEKOVÁ

       

      II. ATL

      Mgr. ASCOLANI

       

       

       

       

       

      Zmena rozvrhu pre triedy Oktáva & IV. AG; III. AG & III. ATL

       

      0.

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      6.

      7.

      Oktáva

       

      SJL

      Kňažeková

      NBV

      Dolovacká

      OBN

      Janiga

      Šatka

      RAJ

      Valt

      Schönová

      SCM / SNJ

      Slimáková

      Valtová

      IV. AG

       

      NBV

      Dolovacká

      SJL

      Kňažeková

      III. AG

      TSV

      Machciníková

      Hanuliaková

      MAT

      Danišová

      CHE

      Danišová

      SJL

      Kňažeková

      OBN

      Janiga

      DEJ

      Janiga

       

       

      III. ATL

       

    • DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
     • DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

     • Oznamujeme žiakom a študentom, že dňom 03. 09. 2015 zavádzame v našej spojenej škole jednotný dochádzkový systém pre žiakov, študentov a zamestnancov školy. Povinnosťou každého žiaka bude vždy pri vstupe sa "odpípnuť" - údaje sú prepojené s elektronickou triednou knihou a osobným kontom žiaka/študenta, teda má k údajom o dochádzke prístup okrem žiaka aj TU a zákonný zástupca žiaka. Podobne aj pri odchode zo školy a pri ohlásenom opustení školy (napr. lekárske vyšetrenie...). Okrem dochádzky sa čipový prívesok využíva v školskej jedálni. Do budúcna bude jeho využitie rozšírené o ďalšie funkcie. Postup je jednoduchý:

      1. Ak už máte zapožičaný čip (školské stravovanie) v priebehu tohto týždňa bude čip zaevidovaný zamestnancom školy (ZRŠ).

      2. Pokiaľ ste novým žiakom školy, alebo doposiaľ čip nemáte, budete si musieť čip zapožičať (v priebehu tohto týždňa) od ZRŠ. Kaucia za zapožičanie čipu je 2,50 €. Suma vám bude na konci štúdia vrátená.

      3. Čipy sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

    • ZAČIATOK ŠK. ROKA 2015/2016
     • ZAČIATOK ŠK. ROKA 2015/2016

     • Slávnostný začiatok školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 02. septembra  2015 (streda).

      Zraz žiakov prvákov strednej školy (Príma - osemročnej formy  a 1. AG/1.A TL - štvorročnej formy) o 08:45 hod. na chodbe pavilónu strednej školy (vstup cez bočný - služobný vchod), kde sa stretnú s TU. 

      Ostatní žiaci sa stretnú o 09:00 hod. v budove školy, odkiaľ sa spoločne, so svojimi TU presunú na sv. omšu do kostola sv. Jozefa Robotníka na svätú so začiatkom o 9:30 hod.

     • TRIEDNICTVO V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

     • 4 ročná forma štúdia - SOŠ - technické lýceum

       I. ATL: RNDr. Iveta VALÁŠEKOVÁ

       II. ATL: Mgr. Miroslava ASCOLANI

       III. ATL: Ing. Zuzana WINKLEROVÁ

       

      4 ročná forma štúdia - GYMNÁZIUM

       I. AG: PaedDr. Mgr. Marcela DOLOVACKÁ

       II. AG: Mgr. Edita DANIŠOVÁ

       III. AG: Ing. Zuzana WINKLEROVÁ

       IV. AG: Mgr. Eva HANULIAKOVÁ

       

      8 ročná forma štúdia - GYMÁZIUM

       Príma: Mgr. Jana VAĽKOVÁ

       Sekunda: Mgr. Jana VALTOVÁ

       Tercia: Mgr. Marianna SCHÖNOVÁ

       Kvarta: RNDr. Jaroslava SLIMÁKOVÁ

       Kvinta: Mgr. Eva KŇAŽEKOVÁ

       Sexta: Mgr. Edita DANIŠOVÁ

       Oktáva: Mgr. Jarmila GABRIŽOVÁ

     • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA 2015/2016

     • SVÄTÉ OMŠE 2015/2016

       Každú stredu o 07:20 hod. v školskej kaplnke

      ► Každý prvý piatok v mesiaci o 07:20 hod. v školskej kaplnke

       Najbližšia sv. omša (prvopiatková) v piatok 04. 09. 2015

       

      ZVONENIE 2015/2016

      Hodina Trvanie Prestávka
      0. 07:05 – 07:50 5 min.
      1. 07:55 – 08:40 10 min.
      2. 08:50 – 09:35 15 min.
      3. 09:50 – 10:35 5 min.
      4. 10:40 – 11:25 5 min.
      5. 11:30 – 12:15 5 min.
      6. 12:20 – 13:05 30 min.
      7. 13:35 – 14:20 5 min.
      8. 14:25 – 15:10 5 min.
      9. 15:15 – 16:00  

       

      ROZMIESTNENIE TRIED A UČEBNÍ 2015/2016

      Podlažie Trieda/Učebňa Poznámka
      Prízemie Sekretariát školy  
      Prízemie Učebňa cudzích jazykov (UCJ)  
      Prízemie Sekunda (VTJ)  
      Prízemie Tercia (SCM)  
      Prízemie Príma (VKJ)  
      Prízemie Študovňa  
      Prízemie Šatne vstup cez pavilón ZŠ
      Prízemie Telocvičňa pavilón ZŠ
      1. poschodie Informatika 1  
      1. poschodie Informatika 2  
      1. poschodie Riaditeľňa (VLT)  
      1. poschodie I. ATL (VLS)  
      1. poschodie Kvarta (SLI)  
      1. poschodie Kvinta (KNA)  
      1. poschodie Sexta & II. AG (DAN)  
      1. poschodie Pracovňa ZRŠ (SAT)  
      1. poschodie Zborovňa  
      2. poschodie I. AG (DOL) schodisko okolo riaditeľne
      2. poschodie Knižnica/MMU schodisko okolo riaditeľne
      2. poschodie Učebňa odborných predmetov schodisko okolo riaditeľne
      2. poschodie II. ATL (ASC) schodisko okolo riaditeľne
      2. poschodie IV. AG (HAN) schodisko okolo ZRŠ
      2. poschodie Oktáva (GAB) schodisko okolo ZRŠ
      2. poschodie III. AG & III. ATL (WIN) schodisko okolo ZRŠ
      2. poschodie Učebňa prírodovedných predmetov (UPP) schodisko okolo ZRŠ

       

      PRÁZDNINY 2015/2016

      Prázdniny Posledný deň vyuč. Trvanie Začiatok vyučovania
      Jesenné 28. 10. 2015, (Str) 29. 10.  (Štv) - 30. 10. 2015 (Pia) 02. 11. 2015 (Pon)
      Vianočné 22. 12. 2015 (Uto) 23. 12. (Str) - 07. 01. 2016 (Štv) 08. 01. 2015 (Pia)
      Polročné 29. 01. 2016 (Pia) 01. 02. (Pon) - 01. 02. 16 (Pon) 02. 02. 2016 (Uto)
      Jarné 26. 02. 2016 (Pia) 29. 02. (Pon) - 04. 03. 16 (Pia) 07. 03. 2016 (Pon)
      Veľkonočné 23. 03. 2016 (Str) 24. 03. (Štv) - 29. 03. 2016 (Uto) 30. 03. 2016 (Str)
      Letné 30. 06. 2016 (Štv) 01. 07. (Pia) - 02. 09. 2016 (Pia) 05. 09. 2016 (Pon)