• LYŽIARSKY VÝCVIK

     • Lyziarsky vycvikAj v aktuálnom školskom roku poriadme Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz (LVVK)  pre žiakov tried Sekunda & Kvinta & I. AG a I. ATL Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca. LVVK sa uskutoční v dňoch 12.02. - 17.02.2017 na Donovaloch. Viac informácii v propozíciach LVVK.

       

       

       

      PROPOZÍCIE LVVK

      Termín: 12.02.2017 - 17.02.2017

      Miesto: Donovaly - Hotel Vesel

      Vedúca kurzu: Mgr. Eva HANULIAKOVÁ

      Inštrukturi: Mgr. Iveta MACHCINÍKOVÁ, PaedDr. Mgr. Marek MICHALENKO SDB

      Zraz: 13:00 v Trenčianskej Teplej

      Odchod: 12.02.2017 o 13:33 hod.

      Príchod: 17.02.2017 o 16:30 hod.

      Stravovanie: v ubytovacom zariadení - plná penzia s nápojmi (začíname večerou)

      Výcvik: zabezpečený kvalifikovanými inštruktormi z radov ped. pracovníkov

      Zdravotné zabezpečenie: zdravotník, ktorý sa zúčastňuje LVVK

      Zapožičanie výstroja na celý pobyt aj s prilbou cca 40€ max. 45€. Peniaze treba priniesť so sebou.

      NA LVVK TREBA ZOBRAŤ

      Lyže a lyžiarske palice - zopnuté dohromady (príp. snowboard), lyžiarske topánky, lyžiarske okuliare;

      Lyžiarska prilba je povinná. Čapicu 1ks, 2 páry rukavíc, lyžiarske oblečenie;

      Termo bielizeň, viac párov hrubých a tenkých ponožiek;

      Nočnú a spodnú bielizeň, oblečenie na voľný čas, prezuvky do chaty;

      Hygienicke, osobné potreby, krém na tvár a pery;

      Lieky proti bolesti hrdla, vitamíny, elestický obväz, niekoľko kúskov rýchloobväzov, o ostatných liekoch (aj pravidelne užívaných informovať zdravotníka);

      Spoločenské hry, poznámkový blok, ceruzku;

      Tablety, notebooky - len na vlastné riziko (za stratu, alebo poškodenie škola nezodpovedá);

      Primerané vreckové;

      Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané rodičmi;

      Preukaz poistenca, občiansky preukaz (kto už má), ev. pas;

      UPOZORNENIE

      Kto sa nebude môcť zúčastniť LVVK pre vážnu príčinu (choroba, vážne rodinné problémy) predloží vedúcemu kurzu lekárske, alebo iné hodnoverné potvrdenie pred odchodom na kurz

      Lyžiarska výstroj musí zodpovedať bezpečnostným prdpisom, funkčnosť viazania na lyžiarku je nutné nastaviť doma!

      Na LVVK platí vnútorný poriadok školy. Počas výuky, kultúrneho programu, omše a v čase nočného kľudu je zakázané používať mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia. Pri závažnom porušení poriadku (alkohol, omamné látky, drogy, fajčenie, šikana...) bude žiak z kurzu vylúčený a rodičia si ho musia na vlastné náklady zobrať z kurzu.

      Žiak zodpovedá za škody (finančné a právne) vzniknuté vzniknuté jeho zavinením v ubytovacom zariadení, v autobuse a na svahu

      Pri odchode autobusu rodičia podpíšu, že boli poučení o pokynoch LVVK

      Kto nemá kartičku na vlak, musí si ju urýchlene vybaviť.

     • VYSTÚPENIE ILUZIONISTU V PANOREXE

     • Vystupenie kuzelnika a iluzionistuVedeli ste, že don Bosco - patrón našej školy (svätý komediant, Boží kaukliar, akrobat, kúzelník, spisovateľ, divadelník, no najmä Boží muž viery a dôvery, otec opustených…) už v jedenástich rokoch robil kaukliarske kúsky, salto mortale, chodil na rukách, skákal, tancoval na lane…? Každé sviatočné popoludnie sa konalo predstavenie. V Becchi je lúka s niekoľkými stromami. Stála tam aj silná zimná hruška. O túto hrušku priviazal lano, natiahol ho a…

      Aj preto v deň polročnej klasifikácie - 31. januára 2017 (utorok) sme pre všetkých žiakov školy - ako odmenu za ich polročnú školskú prácu zabezpečili vystúpenie profesionálneho kúzelníkailuzionistu Petra Šestáka, ktorý ponúkne show plnú kúziel, ilúzií a interaktívnej zábavy. Veríme, že jeho milé, veselé a zároveň tajomné vystúpenie sa bude páčiť (a splní všetky očakávania) a už teraz sa všetci naňho tešíme...

     • DON BOSCO DAY

     • DonBoscoDayAj v tomto roku bude mať posledný deň vyučovania v 1. polroku slávnostný nádych. Prebehne už tradičný DonBoscoDay. Do školy prichádzame ako zvyčajne na 1. vyučovaciu hodinu. O 07:45 sa pod vedením TU sa presunenieme do farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde bude o 08:00 hod. Slávnostná svätá omša. Po jej skončení - teda cca o 08:45 hod. začne Akadémia k patrónovi školy - Sv. Jánovi Boscovi. Po jej skončení sa presúvame do priestorov školy. O 10:00 pokračujeme v aktivite DonBoscoDay, tentokrát programom v kine Panorex, do kt. sa presuneniete opäť s TU. Po skončení vystúpenia ideme do školy, kde vám v triedach učitelia rozdajú výpisy z klasifikácie. V dnešný deň končíme o 12:00.

     • SALEZIÁNSKY TUTORING

     • Saleziansky tutoringDon Marek MICHALENKO SDB, duchovný správca školy oznamuje všetkým žiakom gymnázia, že aj v roku 2017 bude pokračovať v saleziánskom duchovnom tutoringu. Spravidla každú stredu a piatok počas 3. - 4. vyuč. hodiny v kabinete výchovného poradenstva môžu žiaci navštíviť duchovného správcu školy. V tomto čase je možné viesť individuálne duchovné rozhovory, duchovné sprevádzanie, poradenstvo v oblasti duchovného života. Bude tiež možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Po dohode je možné aj stretnutie v inom termíne.

     • DUCHOVNÁ OBNOVA | Septima & III. ATL & IV. IV. ATL

     • Duchovna obnovaV utorok 17.01.2017 sa uskutoční Duchovná obnova žiakov našej školy - trieda Septima, III. AG, III. ATL, IV. AG a IV. ATL. Duchovná obnova prebehne v Saleziánskom oratóriu v Novej Dubnici. Po skončení 1. vyuč. hod. sa žiaci tried Septima, III. AG a III. ATL spolu s TU (DAN & ASC) presunú do oratka. Počas 2. a 3. vyuč. hodiny budú prebiehať tématické aktivity žiakov pod vedením dona Mareka. Po skončení 3. vyuč. hod. sa žiaci tried IV. AG a IV. ATL spolu s TU (WIN) presunú do oratka. Počas 4. vyuč. hodiny budú žiaci sláviť spoločnú sv. omšu. Po skončení sv. omše duchovná obnova končí pre rannú skupinu a žiaci sa presunú pod vedením TU do školy, kde pokračujú vo vyučovaní podľa riadneho rozvrhu hodín. Skupina obedná pokračuje v tematických aktivitách duchovnej obnovy. Po ich ukončení sa žiaci se presunú spolu s TU do školy a ďalej pokračujú podľa platného rozvrhu hodín pre tento deň.

     • TRADIČNÝ FAŠIANGOVÝ RODIČOVSKÝ PLES

     • Tradicny fasiangovy rodicovský plesSpojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a Združenie rodičov pri Spojenej škole sv. Jána Bosca srdečne pozývajú rodičov, priaznivcov, absolventov a všetku "zábavy chtivú" verejnosť na Tradičný fašiangový rodičovský ples - jediný v meste Nová Dubnica - ktorý sa uskutoční v piatok 27.01.2017 v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca. Cena vstupenky je 15,-€ za pár. Do tanca hrá hudobná skupina GAMA. O občerstvenie je postarané (nápoje, kapustnica...). Čaká na vás bohatá tombola. Termín nahlásenia a zakúpenia vstupeniek je do 26.01.2017 u triednych vyučujúcich, a na sekretariáte školy. Vstupenky sú zlosované v tombole.

      Srdečne vás pozývajú členovia Združenia rodičov školy, vedenie a zamestnanci Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

      Bližšie informácie na tel. čísle: 042/4432383

     • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Triedne rodicovske stretnutia Oznamujeme rodičom žiakov školy, že utorok - 17.01.2017 - v čase od 15:30 do 17:00 sa uskutočnia pedagogické konzultácie a triedne stretnutia rodičov s TU. 

     • ŽIVÝ BETLEHEM V ŠKOLE

     • Zivy Betlehem 2016V Spojenej škole sv. Jána Bosca sme v adventnom období po prvýkrát pre širokú verejnosť usporiadali podujatie Živý Betlehem. Všetkých, ktorí prišli, priťahovali nielen krásne vianočné koledy v podaní našich škôlkarov, školského zboru Bambini di Bosco, ako i bývalých absolventov školy – Ing. Juraja Horta a Mgr. Ivetky Šedíkovej, ale najmä Svätá rodinamalým Ježišom v jasliach. Živé zvieratká (a bolo ich neúrekom) rozžiarili detské očká a vykúzlili nejeden úsmev. Mnohí využili možnosť obohatiť rodinné albumy o unikátne fotografie s Ježiškom, Máriou a Jozefom.


      Prítomných zaujal nielen bohatý program, ale teší nás, že navštívili aj predajné miesta, kde sme za pomoci šikovných rodičov, učiteľov, ale i samotných detí predávali prekrásne výrobky a chutné koláčiky. Zisk z predaja bude slúžiť na financovanie akcií a aktivít žiakov, nákup pomôcok...  

      Veríme, že každý si prišiel na svoje. Deti si pomaškrtili na sladkostiach s teplým čajom, dospelí na chlebe s cibuľou a vianočnom punči.

      A nám všetkým, ktorí sme organizovali toto podujatie ostáva len konštatovať – vynaložená námaha a úsilie sa vyplatilo. O rok sa veríme, tešíme opäť a budeme môcť povedať, že Živý Betlehem sa v našej škole stane tradíciou.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto nádhernej akcii. Neradi by sme na niekoho zabudli, pretože ľudí, ktorí sa hocijakým spôsobom zapojili, bolo veľa. Preto všetkým Bohu známym dobrodincom, účastníkom, našim zamestnancom, žiakom školy a ich rodinám, priaznivcom, podporovateľom prajeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky!

      Vďaka za priazeň!

     • PF 2017

     • PF 2017 Ďakujeme Vám za priazeň a podporu v uplynulom roku pre naše technické lýceum, ktoré dáva študentom možnosť vyniknúť. Želáme veľa úspechov v roku 2017 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      SOŠ - Technické lýceum sv. Jána Bosca