• PEDAGOGICKÉ PORADNE

     • Vážení rodičia, v pondelok 20. apríla 2015 sa konajú: 

      Trištvrteročná klasifikačná porada:

       Pre časť ZŠ: od 13:30 – 14:30 hod.

       Pre časť GYMNÁZIA & TECHNICKÉHO LÝCEA: od 14:45 hod.

      Triedne aktívy, pedagogické poradne:

       Pre časť ZŠ: od 15:00 – 16:30 hod.

       Pre časť GYMNÁZIA & TECHNICKÉHO LÝCEA: 16:00 – 17:30 hod.

      Stretnutie Rodičovskej rady sa uskutoční dňa: 20. apríla 2015 o 17:00 hod. „v kuchynke“ školy (prízemie ZŠ).

     • TRADIČNÝ FAŠIANGOVÝ PLES

     • Rada rodičov pri Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

      Vás srdečne pozýva na

      "Tradičný rodičovský fašiangový ples"

      dňa 13. februára 2015 (piatok)

               v priestoroch školy so začiatkom o 19.00 hod.

                                    O dobrú náladu sa postará hudobná skupina                      

                                               Amazon.

                                                    Vstupné : 10,- € /pár.

                                                  (v cene: minerálka, tyčinky)

                                                     Možnosť zakúpiť: kapustnicu, nápoje...

                                                 Termín nahlásenia a zakúpenia vstupeniek je do 6. februára 2015

                                       u triednych učiteľov, na sekretariáte školy.

                                         Vstupenky budú zlosované v tombole.

                                               Všetci ste srdečne vítaní veľmi sa na Vás tešíme!

                                              Bližšie informácie: 042/44 32 383

     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo

     • Školské kolo Biblickej olympiády prebehne v utorok 27. januára 2015 cez 1. - 4. vyučovaciu hodinu v školskej jedálni. Riešitelia budú riešiť tri samostatné práce z biblických kníh:

      ► Jozue

      ► Tobiáš

      ► Skutky apoštolov

     • ĎAKOVNÁ SV. OMŠA

     • Celoškolská Sv. omša so spomienkou na sv. Jána Bosca, patróna školy a s poďakovaním za dary Ducha Svätého a Božiu milosť a ochranu v končiacom sa polroku sa bude konať v piatok 30. januára 2015 o 8:30 hod. vo Farskom kostole sv. Jozefa robotníka v Novej Dubnici.

     • TRADIČNÁ POLROČNÁ BURZA

     • 30. januára 2015 (piatok) od 10:00 hod. – 11:00 hod. organizujeme pre študentov Gymnázia a SOŠ už "4. ročník polročnej burzy".

      Študenti Gymnázia a SOŠ si v škole alebo doma pomocou šikovných rúk pripravia na predaj rôzne predmety. Na burze sa môžu predávať vlastnoručne vyrábané dielka - obrázky, stojančeky na ceruzky, servítky...., koláčiky, čaj..., prípadne aj hračky, knihy, učebnice, CD, ktoré už doma nepotrebujú a niekomu inému by mohli urobiť radosť. Sumu, ktorú takto trieda získa použije „pre vlastnú potrebu“; napr. na koncoročný výlet, vybavenie triedy a pod.

      Veríme, že tak, ako minulé roky to bude opäť jedna z vydarených akcií.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V TECHNICKOM LÝCEU

     • Deň otvorených dveríBudúci naši žiaci a študenti - deviataci a piataci (a ich rodičia)! Ste vítaní na DOD našej školy 12.1. a 13.1.2015, v čase od 08:30 do 11:25...

      bude možnosť:

      návštíviť vyučovacie hodiny - pre gymnázium a SOŠ - v príslušných ročníkoch

      urobiť prehliadku školy

      osobne konzultovať s vedením školy

      V čase od 14:00 - 17:00...

      bude možnosť:

      urobiť prehliadku školy

      osobne konzultovať s vedením školy a vyučujúcimi

     • Prijímacie konanie - 2. kolo

     • Kontaktujte vedenie školy pre podrobnejšie informácie o 2. kole prijímacích skúšok na doplnenie neobsadených miest v odboroch:
      * štvorročné gymnázium
      * technické lýceum (informatika/elektrotechnika)

     • Riaditeľské voľno počas písomných maturít

     • V dňoch 18.3 - 20.3.2014 prebiehajú v časti gymnázia písomné časti maturitných skúšok. Z ôvodu ich organizačného zabezpečenia je žiakom udelené nasledovné riaditeľské voľno (RV): dňa 18.3. triedy septima a 3.AG, dňa 19.3. všetky ostatné triedy gymnázia a SOŠ okrem septimy a 3.AG.

      Dňa 20.3. prebieha vyučovanie podľa riadneho rozvrhu, okrem nematurujúcich študentov posledných ročníkov, ktorí budú mať RV vo štvrtok. V piatok pre nich tiež pokračuje vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.

    • Deň otvorených dverí 12.12. -13.12. do 16:00
     • Deň otvorených dverí 12.12. -13.12. do 16:00

     • Pozývame záujemcov o štúdium na našich školách, aby sa prišli k nám pozrieť - na priebeh vyučovania a na atmosféru v škole. Privítame aj žiakov s rodičmi. Ak nestíhate, dohodnite si neskorší termín. Budeme vám k dispozícii.

     • Bláznivý týždeň

     • V pondelok začína ďalšia akcia spríjemňujúca študentský život od najmladších až po najtarších školákov. Prvý deň bude "DEŇ VO FARBÁCH ŠKOLY". Nezabudnite prísť oblečení v červeno-žltej, resp. zlatej kombinácii spolu s doplnkovou čiernou. Bude opäť spoločné foto!!! ;)

      Tkto vyzeral náš prvý Deň vo farbách školy v roku 2011.

    • My a svetové technológie
     • My a svetové technológie

     • Takmer päťdesiatka našich študentov mala vďaka pani profesorkám Valašekovej a Winklerovej jedinečnú možnosť vstúpiť za brány technologického a globálneho lídra - podniku Volkswagen v Bratislave. S komunikátorom na ušiach sme v 4 skupinách a s doprovodom firemnej ochranky prešli najväčšou montážnou halou, do ktorej by sa vošlo viac ako dve desiatky futbalových ihrísk. S karosériami áut napravo aj naľavo, dokonca aj nad našími hlavami sme videli, ako sa pred našími očami rodili autá piatich značiek (vlastne iba štyroch - VW, Audi, Škoda, Seat, lebo pre Porsche sa tu vyrábajú iba karosérie).

          

      Do ekologického hybridného VW Touareg (benzínový a elektrický pohon) sme si mohli aj sadnúť a celý si ho naživo ohmatať. Nekončiaci a non-stop sa pohybujúci výrobný pás riadený úžasnou logikou priemyselných počítačov ako aj manipulátory a konštrukčné prípravky ukrývajúce úžasný know-how ich tvorcov (dokonca aj z podniku z Novej Dubnice) boli určite motiváciou do ďalšieho štúdia aj pre našich študentov.

       

     • ZRŠ

     • Oznámenie

      Dňa  24. 09. 2013 bude o 16:30 plenárne ZRŠ v priestoroch základnej školy. Po jeho skončení budú triedne ZRŠ v jednotlivých triedach gymnázia a technického lýcea.

      O 18:00 hodine bude v priestoroch kuchynky prvé stretnutie rodičov zastupujúcich jednotlivé triedy (triednych dôverníkov).

    • Nočná škola
     • Nočná škola

     • V noci zo 4. na 5. októbra naša škola ožije bytosťami zo starých gréckych bájí. Študenti a žiaci celej našej školy budú môcť zápoliť v strarovekých Olympijských hrách, zasúťažiť si o najoriginálnejší grécky odev a v nočnej hre pod názvom "Cesta za zlatým rúnom" zažiť zimomriavky pri dobrodružnom putovaní nočnou školou. Celé podujatie pripravujú pre svojich mladších spolužiakov študenti vyššieho gymnázia v spolupráci so Študentskou radou pri Gymnáziu a SOŠ sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

      Podujatia sa môžu zúčastniť žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ a prímy až kvarty gymnázia. Ostatní študenti sú vítaní tiež ako spoluorganizátori.

      Pre účastníkov bude zabezpečená večera , raňajky a pitný režim.

    • Prvá z exkurzií - VOLKSWAGEN BA
     • Prvá z exkurzií - VOLKSWAGEN BA

     • Všetci vyznávači automobilizmu a obdivovateľky elegantných áut!  Pôjdeme sa spolu pozrieť a niečo nové sa dozvedieť do jednej z najšpičkovejších firiem v Európe. V stredu 18.9. si nerobte iný program, lebo v Bratislave uvidíte výrobu nielen Tuareg ale aj Audi Q7 alebo Škoda Citigo.

      Pri pobyte v Bratislave sa pozrieme aj do pôvodného vojenského bunkra v Petržalke.

      Informácie získate u p.p. Valašekovej.

    • Organizácia prvých dní šk. roka
     • Organizácia prvých dní šk. roka

     • V utorok  3. 9. 2013 sa v SOŠ/Technickom lýceu a vyššom Gymnáziu bude vyučovať 5. vyučovacích hodín (do 12,15 hod.)

      Žiaci si v tento deň prinesú: prezuvky, desiatu, písacie potreby a zápisník.

      Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne od stredy 04.09.2013.

      Zvonenie v šk. roku 2013/2014: Zvonenie_v(1).docx

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • V pondelok 2. 9. 2013 bude slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014.

      Zraz študentov  Gymnázia a Technického lýcea Spojenej školy sv. Jána Bosca je o 8,30 hod. v kmeňových učebniach.

      Po kontrole prítomnosti študentov sa spoločne o 9,00 hod. presunieme na sv. omšu Veni Sancte do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,15 hod. Po skončení sv. omše vyučovací deň končí.

      Školská jedáleň bude v prevádzke od 03.09.2013 (utorok). Poukážku na platbu na stravu si treba vyzdvihnúť už v pondelok u pani vedúcej školskej jedálne.

    • Ešte šanca študovať v Technickom lýceu
     • Ešte šanca študovať v Technickom lýceu

     • SOŠ sv. Jána Bosca bude realizovať 2. kolo prijímacieho konania na doplnenie počtu študentov pre deviatkov, ktorí sa v prvom kole neumiestnili z dôvodu nedostatku miesta na inej škole. Termín druhého kola ja 18.6.2013. Prihlášku si podajte cez svojho výchovného poradcu na ZŠ na školu uvedenú v školskom výpočtovom stredisku pod číslom 633023.

      Neboj sa neznámeho - keď sa pre eba neušlo miesto na tradičnej škole, skús tú, ktorá prináša niečo nové!!!