• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Den otvorenych dveriRiaditeľstvo SOŠ sv. Jána Bosca - technického lýcea so zameraním na IKT oznamuje žiakom 9. ročníka a rodičom, že v piatok 09.12.2016 bude v škole prebehne DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. V rámci tohto dňa bude možnosť nazrieť na vyučovacie hodiny, pozrieť si vybavenie školy a atmosféru na vyučovaní od 09:00 do 13:00 hod. Do 17:00 bude možnosť stretnúť sa s vedením školy.
      Informácie sa budú týkať štúdia:      v GYMNÁZIU (všeobecno - vzdelávecie zameranie)
      v SOŠ v odbore Technické lýceum so zameraním na informačné technológie a elektrotechniku (vhodné aj pre dievčatá)

      V obidvoch prípadoch poskytneme informácie:
      o predmetoch, ktoré sa študujú, o požiadavkách na predpoklady žiaka, o ich uplatnení na vysokých školách (po gymnáziu aj SOŠ) resp. v technologických podnikoch (po SOŠ);
      o mimoškolských aktivitách;
      o výchovnom programe školy;
      o podmienkach prijímacieho konania a iné.
      Počet žiakov, ktorých môžme prijať je obmedzený, preto je pre žiakov prospešné nenechávať si výber školy tohto typu až do druhého kola prijímacích skúšok.
      Žiakom zúčastneným na DOD vystavíme potvrdenie našej školy o účasti.

     • KONZULTAČNÝ DEŇ PRE RODIČOV

     • Konzultacny den pre rodicovAj tento prvý decembrový pondelok - 05. decembra 2016 sa uskutoční

      Konzultačný deň pre rodičov – v čase do 15:30 hod. 

      (všetci vyučujúci sú k dispozícii rodičom na rozhovor o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka...). V prípade, že váš triedny učiteľ bude potrebovať riešiť s viacerými rodičmi nejaké dôležité veci..., termín rod. združenia vám včas oznámi. Veríme, že tak pomôžeme riešiť aktuálne otázky ohľadom výchovno- vzdelávacieho procesu včas, v prospech našich žiakov. Prosíme kontaktujte triedneho učiteľa vášho dieťaťa telefonicky ohľadom stretnutia.