• VÝSLEDKY PS
     • VÝSLEDKY PS

     • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

      NA ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

      (Gymnázium a SOŠ/technické lýceum) pre šk. rok 2016/2017

      VÝSLEDKY PS - Obrázok 1

      Prijatí uchádzači sa môžu prísť zapísať na štúdium (so zápisným lístkom zo ZŠ)

      od vyhlásenia výsledkov až do  22.6.2016

      každý pracovný deň od 08:00 do 16:00 v kancelárii zástupcu riaditeľa školy

      prípadne v termíne podľa telefonickej dohody na č. t. 0917861122.