• Vyhodnotenie olympiády v ANJ
     • Vyhodnotenie olympiády v ANJ

     • V poslednom školskom týždni v roku 2020 sa 13 študentov SOŠ-IT zapojilo do on-line olympiády z anglického jazyka. Vzhľadom na dištančné vzdelávanie, prebehlo toto školské kolo testovou formou v on-line prostredí. O to dôležitejšie bolo sústrediť sa na časť gramatiky, čítania s porozumením a ostatné písomné časti. Všetkým zúčastneným GRATULUJEME. Už len za samotnú ochotou zmerať si sily si zaslúžia ocenenie a povzbudenie.

      Pre študentov SOŠ existuje len jedna spoločná kategória pre študentov prvého až štvrtého ročníka a jedna kategória pre tých, ktorí strávili dlhšiu dobu v anglicky hovoriacej krajine.

      V našom školskom kole súťažilo teda spolu proti sebe 5 prvákov, 6 druhákov a 3 štvrtáci.

       

      Ročníky 1.- 4.:

      1. miesto: M. Rosa (31b),

      2. miesto: T. Gubicza (31b),  M. Žovinec (31b)

      - všetci z 2.ATL - pri rovnosti bodov rozhodol o poradí súčet bodov za časť Gramatika a Čítanie s porozumením

      3. miesto: J. Holuša | 1.ATL, A. Ďuriška | 2. ATL, J. Vácalav | 4. ATL - s rovnakým počtom bodov (29b)

      4. miesto: M. Rypák | 4. ATL (26B)

      5. miesto: N. Pánik | 1.ATL (24b)

      6. miesto: M. Mačina | 2. ATL, R. Pružinský | 1. ATL, Š. Matejička | 1. ATL - s rovnakým počtom bodov (23b)

      Matejička

      Ročníky 1.- 4. - v kategórii 2C2:

      1. K. Vojtechová | 4.ATL (45.5b)