• AKČNÉ TROJDNIE

     • Akcne trojdnieSpojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici v spolupráci so saleziánmi don Bosca a s podporou rodičovského spoločenstva pri škole organizuje aktivitu pod názvom Akčné trojdnie. Pobyt je spravidla určený pre žiakov prichádzajúcich ročníkov (I. AG, Kvinta, I. ATL), nakoľko sa jedná o adaptačný pobyt spojený s budovaním treidneho spoločenstva. V aktuálnom školskom roku však organizujeme aktivitu aj pre žiakov tried: Sexta & II. AG & II. ATL a ich TU. II. jesenný turnus sa uskutoční v dňoch 29.11. - 01.12.2016 v Pastoračnom centre Jonatán v Pruskom. Akčné trojdnie je duchovno - formačnou, relaxačnou a oddychovou aktivitou. Tematicky je pobyt zameraný: 1. deň - "Ja"; 2. deň - "Ja a Boh"; 3. deň - "Ja a iní" (budovanie spoločenstva).

       

     • KONZULTAČNÝ DEŇ PRE RODIČOV

     • Konzultacny den pre rodicovAj tento prvý decembrový pondelok - 05. decembra 2016 sa uskutoční

      Konzultačný deň pre rodičov – v čase do 15:30 hod. 

      (všetci vyučujúci sú k dispozícii rodičom na rozhovor o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka...). V prípade, že váš triedny učiteľ bude potrebovať riešiť s viacerými rodičmi nejaké dôležité veci..., termín rod. združenia vám včas oznámi. Veríme, že tak pomôžeme riešiť aktuálne otázky ohľadom výchovno- vzdelávacieho procesu včas, v prospech našich žiakov. Prosíme kontaktujte triedneho učiteľa vášho dieťaťa telefonicky ohľadom stretnutia.

    • Začiatok šk. roka 2016/17
     • Začiatok šk. roka 2016/17

     • Slávnostný začiatok školského roka roka 2016/2017  sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2016

      Žiaci a študenti so začiatkom o 9,00 hod. Po skončení sv. omše vyučovací deň končí. do kostola sv. Jozefa Robotníka presunú na sv. omšu Veni Sancte o 8,45 hod.sa spoločne o 8,30 hod. v budove školy, odkiaľškoly sa stretnú s triednymi učiteľmi

      Školská jedáleň bude v prevádzke od 06. septembra 2016 (utorok).

    • VÝSLEDKY PS
     • VÝSLEDKY PS

     • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

      NA ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

      (Gymnázium a SOŠ/technické lýceum) pre šk. rok 2016/2017

      Prijatí uchádzači sa môžu prísť zapísať na štúdium (so zápisným lístkom zo ZŠ)

      od vyhlásenia výsledkov až do  22.6.2016

      každý pracovný deň od 08:00 do 16:00 v kancelárii zástupcu riaditeľa školy

      prípadne v termíne podľa telefonickej dohody na č. t. 0917861122.

     • Hodina vo firme - RMC Nová Dubnica

     •  

      V spoločnosti RMC Nová Dubnica sme mali možnosť priamo z blízka si prezrieť automatickú SMT montáž, prezrieť si celý proces osadzovania dosky plošných spojov až po optickú kontrolu osadenia súčiastok.

      Okrem tohto technologického procesu nám riaditeľ spoločnosti predstavil prácu vo vývojových kanceláriách a osobitne návrh elektronických obvodov pre prvú slovenskú družicu SK-CUBE, ktorú navrhujú práve v tejto firme v Novej Dubnici. Bol to veľký zažitok byť pri zrode zariadenia, ktoré nás ako prvé bude reprezentovať v kozmickom priestore. To sa len tak nevidí ;)!

    • ŠTRAJK UČITEĽOV 2016
     • ŠTRAJK UČITEĽOV 2016

     • Dňa 25.1.2016 vstúpilo 24 pedagógov našej ZŠ, gymnázia a SOŠ do štrajku na podporu požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov.
      Viac o požiadavkách na skvalitnenie školstva v SR na www.isu.sk.
      Stanovisko zriaďovateľa školy po kliknutí TU.

      Naďalej štrajk morálne podporujeme!

    • PLENÁRNE A TRIEDNE AKTÍVY
     • PLENÁRNE A TRIEDNE AKTÍVY

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na plenárnu schôdzu a triedne aktívy rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 22. septembra 2015 (utorok) o 16:30 hod. Plenárna schôdza sa bude konať v priestoroch Základnej školy.

      Triedne aktívy budú prebiehať hneď po skončení plenárnej schôdze v učebniach jednotlivých tried v budove školy. (rozpis bude zverejnený pri zborovni)

      O 18:00 hod. sa v kuchynke stretnú zvolení tr. dôverníci za jednotlivé triedy pre šk. rok 2015/2016.

      Tak ako vždy, aj teraz je vaša účasť žiaduca.

      Ďakujeme.

    • ÚČELOVÉ CVIČENIE
     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

     • V pondelok 14. septembra 2015 v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia, ktorá sa realizuje účelovým cvičením - zrealizujeme praktickú časť. 

      ► Zraz všetkých študentov školy je o 7:55 hod. v triedach, kde sa študenti stretnú pod vedením svojich TU, ktorí im povedia ďalšie pokyny na tento deň.

      ► Je potrebné sa na túto akciu primerane obliecť a hlavne obuť, aby sa dala zvládnuť za každého počasia.

      ► Študenti GYM & TL končia po 6. vyučovacej hodine (o 13:05 hod.)

      Dozory pri triedach počas OČAPu

      Prima

      Mgr. VAĽKOVÁ

       

      Sekunda

      Mgr. VALTOVÁ

       

      Tercia

      Mgr. SCHÖNOVÁ

       

      Kvarta

      RNDr. SLIMÁKOVÁ

       

      Kvinta

      Mgr. KŇAŽEKOVÁ

       

      Sexta + II. AG Mgr. DANIŠOVÁ  

      I. AG

      PaedDr. Mgr. DOLOVACKÁ

       

      I. ATL

      RNDr. VALÁŠEKOVÁ

       

      II. ATL

      Mgr. ASCOLANI

       

       

       

       

       

      Zmena rozvrhu pre triedy Oktáva & IV. AG; III. AG & III. ATL

       

      0.

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      6.

      7.

      Oktáva

       

      SJL

      Kňažeková

      NBV

      Dolovacká

      OBN

      Janiga

      Šatka

      RAJ

      Valt

      Schönová

      SCM / SNJ

      Slimáková

      Valtová

      IV. AG

       

      NBV

      Dolovacká

      SJL

      Kňažeková

      III. AG

      TSV

      Machciníková

      Hanuliaková

      MAT

      Danišová

      CHE

      Danišová

      SJL

      Kňažeková

      OBN

      Janiga

      DEJ

      Janiga

       

       

      III. ATL

       

    • DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
     • DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

     • Oznamujeme žiakom a študentom, že dňom 03. 09. 2015 zavádzame v našej spojenej škole jednotný dochádzkový systém pre žiakov, študentov a zamestnancov školy. Povinnosťou každého žiaka bude vždy pri vstupe sa "odpípnuť" - údaje sú prepojené s elektronickou triednou knihou a osobným kontom žiaka/študenta, teda má k údajom o dochádzke prístup okrem žiaka aj TU a zákonný zástupca žiaka. Podobne aj pri odchode zo školy a pri ohlásenom opustení školy (napr. lekárske vyšetrenie...). Okrem dochádzky sa čipový prívesok využíva v školskej jedálni. Do budúcna bude jeho využitie rozšírené o ďalšie funkcie. Postup je jednoduchý:

      1. Ak už máte zapožičaný čip (školské stravovanie) v priebehu tohto týždňa bude čip zaevidovaný zamestnancom školy (ZRŠ).

      2. Pokiaľ ste novým žiakom školy, alebo doposiaľ čip nemáte, budete si musieť čip zapožičať (v priebehu tohto týždňa) od ZRŠ. Kaucia za zapožičanie čipu je 2,50 €. Suma vám bude na konci štúdia vrátená.

      3. Čipy sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

    • ZAČIATOK ŠK. ROKA 2015/2016
     • ZAČIATOK ŠK. ROKA 2015/2016

     • Slávnostný začiatok školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 02. septembra  2015 (streda).

      Zraz žiakov prvákov strednej školy (Príma - osemročnej formy  a 1. AG/1.A TL - štvorročnej formy) o 08:45 hod. na chodbe pavilónu strednej školy (vstup cez bočný - služobný vchod), kde sa stretnú s TU. 

      Ostatní žiaci sa stretnú o 09:00 hod. v budove školy, odkiaľ sa spoločne, so svojimi TU presunú na sv. omšu do kostola sv. Jozefa Robotníka na svätú so začiatkom o 9:30 hod.

     • TRIEDNICTVO V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

     • 4 ročná forma štúdia - SOŠ - technické lýceum

       I. ATL: RNDr. Iveta VALÁŠEKOVÁ

       II. ATL: Mgr. Miroslava ASCOLANI

       III. ATL: Ing. Zuzana WINKLEROVÁ

       

      4 ročná forma štúdia - GYMNÁZIUM

       I. AG: PaedDr. Mgr. Marcela DOLOVACKÁ

       II. AG: Mgr. Edita DANIŠOVÁ

       III. AG: Ing. Zuzana WINKLEROVÁ

       IV. AG: Mgr. Eva HANULIAKOVÁ

       

      8 ročná forma štúdia - GYMÁZIUM

       Príma: Mgr. Jana VAĽKOVÁ

       Sekunda: Mgr. Jana VALTOVÁ

       Tercia: Mgr. Marianna SCHÖNOVÁ

       Kvarta: RNDr. Jaroslava SLIMÁKOVÁ

       Kvinta: Mgr. Eva KŇAŽEKOVÁ

       Sexta: Mgr. Edita DANIŠOVÁ

       Oktáva: Mgr. Jarmila GABRIŽOVÁ

     • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA 2015/2016

     • SVÄTÉ OMŠE 2015/2016

       Každú stredu o 07:20 hod. v školskej kaplnke

      ► Každý prvý piatok v mesiaci o 07:20 hod. v školskej kaplnke

       Najbližšia sv. omša (prvopiatková) v piatok 04. 09. 2015

       

      ZVONENIE 2015/2016

      Hodina Trvanie Prestávka
      0. 07:05 – 07:50 5 min.
      1. 07:55 – 08:40 10 min.
      2. 08:50 – 09:35 15 min.
      3. 09:50 – 10:35 5 min.
      4. 10:40 – 11:25 5 min.
      5. 11:30 – 12:15 5 min.
      6. 12:20 – 13:05 30 min.
      7. 13:35 – 14:20 5 min.
      8. 14:25 – 15:10 5 min.
      9. 15:15 – 16:00  

       

      ROZMIESTNENIE TRIED A UČEBNÍ 2015/2016

      Podlažie Trieda/Učebňa Poznámka
      Prízemie Sekretariát školy  
      Prízemie Učebňa cudzích jazykov (UCJ)  
      Prízemie Sekunda (VTJ)  
      Prízemie Tercia (SCM)  
      Prízemie Príma (VKJ)  
      Prízemie Študovňa  
      Prízemie Šatne vstup cez pavilón ZŠ
      Prízemie Telocvičňa pavilón ZŠ
      1. poschodie Informatika 1  
      1. poschodie Informatika 2  
      1. poschodie Riaditeľňa (VLT)  
      1. poschodie I. ATL (VLS)  
      1. poschodie Kvarta (SLI)  
      1. poschodie Kvinta (KNA)  
      1. poschodie Sexta & II. AG (DAN)  
      1. poschodie Pracovňa ZRŠ (SAT)  
      1. poschodie Zborovňa  
      2. poschodie I. AG (DOL) schodisko okolo riaditeľne
      2. poschodie Knižnica/MMU schodisko okolo riaditeľne
      2. poschodie Učebňa odborných predmetov schodisko okolo riaditeľne
      2. poschodie II. ATL (ASC) schodisko okolo riaditeľne
      2. poschodie IV. AG (HAN) schodisko okolo ZRŠ
      2. poschodie Oktáva (GAB) schodisko okolo ZRŠ
      2. poschodie III. AG & III. ATL (WIN) schodisko okolo ZRŠ
      2. poschodie Učebňa prírodovedných predmetov (UPP) schodisko okolo ZRŠ

       

      PRÁZDNINY 2015/2016

      Prázdniny Posledný deň vyuč. Trvanie Začiatok vyučovania
      Jesenné 28. 10. 2015, (Str) 29. 10.  (Štv) - 30. 10. 2015 (Pia) 02. 11. 2015 (Pon)
      Vianočné 22. 12. 2015 (Uto) 23. 12. (Str) - 07. 01. 2016 (Štv) 08. 01. 2015 (Pia)
      Polročné 29. 01. 2016 (Pia) 01. 02. (Pon) - 01. 02. 16 (Pon) 02. 02. 2016 (Uto)
      Jarné 26. 02. 2016 (Pia) 29. 02. (Pon) - 04. 03. 16 (Pia) 07. 03. 2016 (Pon)
      Veľkonočné 23. 03. 2016 (Str) 24. 03. (Štv) - 29. 03. 2016 (Uto) 30. 03. 2016 (Str)
      Letné 30. 06. 2016 (Štv) 01. 07. (Pia) - 02. 09. 2016 (Pia) 05. 09. 2016 (Pon)

       

       

    • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ
     • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

     • Vedúca Školskej jedálne p. Eva RENDEKOVÁ oznamuje stravníkom,

      že 1. platbu za stravu pre nový školský rok je potrebné uhradiť v mesiaci august, (platba na september) od 10. -  20.-teho dňa v danom mesiaci. Poslednú platbu je potrebné zrealizovať v mesiaci apríl (platbou na mesiac máj)

      Pre Gymnázium a SOŠ je výdaj obedov až od štvrtka 03. 09.  2015.

      Žiaci, ktorí sa stravujú, dostanú obed iba v prípade, ak je zaplatený poplatok za stravu za mesiac september!

      Stravu sa uhrádza trvalým príkazom, internetbankingom, príp. priamo v banke. Poštové poukážky na platbu stravného sa v našej ŠJ nepoužívajú!

      Bližšie informácie (o výške zálohovej platby na jeden mesiac, úhrade režijných nákladov....) budú zákonným zástupcom spresnené oznamom a následne prezentované na plenárnom ZRPŠ v mesiaci 09/2015.

      Platby na číslo účtu:  SK07 0200 0000 0012 1709 3353 

      V.S.: (Každý má pridelený svoj Variabilný symbol – tí, ktorí sa už stravovali, VS už majú, novým stravníkom VS p. vedúca ŠJ pridelí pri prvom zápise – záujme o stravu.  VS je nutné zadať na trvalom príkaze v banke prípadne cez internetbaking. Pokiaľ ho žiak/stravník nezadá, platba nebude správne zaradená  na účet školskej jedálne!)

      Mesačná platba za stravu v jednotlivých mesiacoch (*viď tabuľka) bude rovnaká, v mesiaci jún bude záverečné zúčtovanie dorovnané.

      Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (mesačná platba za 21 pracovných dní / zaokrúhlene nahor)

      Šudenti tried: I. AG - IV. AG & I. ATL - III. ATL - 26,-€

      Zamestnanci - 26,-€

      Ostatní stravníci - 46,-€

      Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

     • PÚŤ KATOLÍCKYCH ŠKÔL

     • Pozývame všetkých žiakov, študentov, pedagógov a zamestnancov, ale i rodičov, starých rodičov na Púť katolíckych škôl.

      V prípade Vášho záujmu, prosím nahláste počet účastníkov (menný zoznam) mailom na: zastgym@ssnd.sk, alebo na tel. č.: 4432383. Bližšie informácie (odchod autobusu...) budú prihláseným účastníkom (záujemcom) spresnené včas.

      Program dňa:

      6. jún 2015 - Rajecká Lesná

       13:00 - príchod do obce Ďurčiná - pri kostole, spoločné putovanie
       14:00 - krížová cesta na kalvárii v Rajeckej Lesnej
       15:00 - vystúpenie gospelovej skupiny HopeRise a príhovor kaplána zo Žarnovice, Mgr. Michala  Lajchu
       16:00 - vystúpenie školských zborov
       17:15 - modlitba sv. ruženca
       18:00 - svätá omša s otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom

      Tešíme sa na spoločne strávený čas!

    • II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Ako sme už skôr avizovali do všetkých organizačných zložiek - teda do osemročného & štvorročného gymnázia aj do SOŠ - technického lýcea prebehne druhé kolo prijímacich skúšok. Všetci uchádzači (zákonný zástupca), môžete nás kontaktovať na t. č.: 042/44 32 383, prípadne vyžiadať od svojho výchovného a karierneho poradcu v ZŠ ktorú navštevujete Prihlášku na štúdium na strednej škole a zaslať ju na adresu: Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica. II. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 16. 06. 2015.

     • SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

     • Vo štvrtok 21. 05. 2015 počas 5. vyučovacej hodiny sa uskutoční slávnostné zhromaždenie všetkých žiakov, študentov a pedagógov na ktorom budú slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia našim absolventom.

    • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Všetci uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok sú prijatí na štúdium v našej SOŠ. Na zápis sa môžu dostaviť so zápisným lístkom zo ZŠ odo dňa zverejnenia výsledkov do piatku 22. 05. 2015 v čase od 08:00 do 16:00 do kancelárie zástupcu riaditeľa školy.

      Keďže je pre našu SOŠ schválené pre šk. rok 2015/2016 otvorenie jednej triedy, bude nasledovať druhé kolo prijímacích skúšok na doplnenie počtu žiakov. Počet voľných miest zverení riaditeľ školy podľa výsledkov zápisu po prvom kole prijímacích skúšok.