• Študijné zameranie
   • na IT + Elektrotechniku
   • High-Tech
   • pri štúdiu aj praxi
   • Široké uplatnenie
   • v piemysle aj biznise
   • Exkluzívny odbor
   • príprava na špičkové VŠ
   • Koedukácia
   • pre chlapcov aj dievčatá
 • ŠTUDIJNÝ PROGRAM

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • O nás

  • Lýceum je označenie pre výberové školy podobné gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických odborov. Technické lýceum prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium najmä na vysokých školách technického smeru, ale aj pomaturitné špecializačné štúdium.

   Odbor technické lýceum v našej SOŠ sa svojou skladbou predmetov zameriava na INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (IT) s prepojením na ELEKTROTECHNIKU. Viac o skladbe predmetov TU.

   Absolventi tohto odboru - chlapci aj dievčatá - môže pokračovať:

   - vo vysokoškolskom štúdiu so zameraním na IT alebo elektrotechniku ako aj odbory, kde sa tieto špecializácie využívajú (verejná správa, ekonomika, silové zložky (polícia, vojsko), mechatronika, rôzne VŠ s fakultami informačných technológií)

   - v pracovnom procese

   - ako SZČO

    

 • Najnovšie

  Novinky

   • 3D Župan | Stredoškolák´19
    • 3D Župan | Stredoškolák´19

     Prinášame niekoľko fotografií z výstavy Stredoškolák´19, ktoré sa uskutočnila v d§och 24.-25.10.2019 na výstavisku ExpoCentre v Trenčíne. S čím sme vystúpili na výstave? Naši 3D grafici nasnímali, na hlavnom stage - zoskenovali a vytvorili 3D model trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na workshope "Hrdina remesla" prezentoval maturant Martin netradičné chemické pokusy. Programátori predstavili kooperatívneho robota - robotickú ruku. Samozrejme nechýbali ďalšie autonómne roboty. Vďaka všetkým žiakom, vyučujúcim a absolventom, ktorí nás podporili a oživili stánok Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca.

    • O SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v časopise Naša Žilinská diecéza, November 2018

     Môžete nám priblížiť projekt technického lýcea?

     Lýceum je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. U nás je študijný odbor technické lýceum relatívne nový a vytvára svojou skladbou vyučovacích predmetov výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium najmä technického smeru. My sme sa zamerali najmä na oblasť programovania v prepojení so základmi v oblasti elektroniky a automatizácie. Vďaka tomu, že sme spojená škola s rôznymi organizačnými zložkami pod jedným zriaďovateľom, Žilinskou diecézou, otvorili sme pred šiestimi rokmi strednú odbornú školu, ktorá v tomto školskom roku získala od ministerstva školstva prívlastok SOŠ informačných technológií.

   • EXALLIEVSKE ŠTIPENDIUM
    • EXALLIEVSKE ŠTIPENDIUM

     Exallievske stipendiumNaša škola pripravuje pre budúcich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt v zahraničí – v anglicky hovoriacich školách. Škola uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka. Po návrate môže náš študent plynulo pokračovať v ďalšom ročníku našej školy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvinty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Výberová komisia bude posudzovať dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov a hodnotiť ich osobnostné schopnosti.