• Študijné zameranie
   • na IT + Elektrotechniku
   • High-Tech
   • pri štúdiu aj praxi
   • Široké uplatnenie
   • v piemysle aj biznise
   • Exkluzívny odbor
   • príprava na špičkové VŠ
   • Koedukácia
   • pre chlapcov aj dievčatá
 • ŠTUDIJNÝ PROGRAM

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • O nás

  • Lýceum je označenie pre výberové školy podobné gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických odborov. Technické lýceum prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium najmä na vysokých školách technického smeru, ale aj pomaturitné špecializačné štúdium.

   Odbor technické lýceum v našej SOŠ sa svojou skladbou predmetov zameriava na INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (IT) s prepojením na ELEKTROTECHNIKU. Viac o skladbe predmetov TU.

   Absolventi tohto odboru - chlapci aj dievčatá - môže pokračovať:

   - vo vysokoškolskom štúdiu so zameraním na IT alebo elektrotechniku ako aj odbory, kde sa tieto špecializácie využívajú (verejná správa, ekonomika, silové zložky (polícia, vojsko), mechatronika, rôzne VŠ s fakultami informačných technológií)

   - v pracovnom procese

   - ako SZČO

    

 • Najnovšie

  Novinky

    • Ochranné korona štíty z našej 3D tlačiarne

     Členovia nášho amavet klubu č.966 – Pöllö sa rozhodli prispieť k boju proti Covid-19 a to spôsobom im vlastným, teda 3D tlačou. Využili pri tom tlačiarne škôl, na ktorých pôsobia (Spojenej školy sv. J. Bosca a Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici).

     Hromadná výroba plastových dielov 3D tlačou nie je efektívna, no v čase núdze sa podarilo využiť skúsenosti členov klubu s navrhovaním a prototypovaním plastových súčiastok, pričom dokázali skrátiť dobu tlače plastovej čelenky ochranného štítu tesne pod hodinu. Vývoj týchto dielov sa vyvíjal dvoma smermi – podľa jednotlivých škôl.

    • Vyučujeme bez prerušenia

     Rozhovor pre Novodubnické zvesti

     1. Ako prebieha v súčasnosti vyučovanie na Vašej škole?

     V Spojenej škole sv. Jána Bosca plnohodnotne vyučujeme aj v čase prerušenia prevádzok škôl – nezadávame iba materiál na samoštúdium, či domáce zadania pre našich žiakov – vzdelávame dištančnou formou s ktorou máme 7 ročnú skúsenosť (v SOŠ IT). Vyučovanie je realizované cez moderované videokonferencie vo všetkých zložkách školy – MŠ, ZŠ, Gymnázium a SOŠ IT – výhodou ktorých je vizuálna a verbálna interakcia medzi vyučujúcim a žiakmi, možnosť zdieľania výukových prezentácií, videí a učebných materiálov priamo na zdieľanej „e-tabuli“ v reálnom čase. K celoplošnému zavedeniu tohto nášho jedinečného vzdelávacieho systému, do väčšiny predmetov predchádzalo zaškolenie učiteľov a zriadenie užívateľských účtov pre všetkých žiakov školy na G-Suite for Education. V aktuálnych dňoch vyučujeme On-line formou až

   • 3D Župan | Stredoškolák´19
    • 3D Župan | Stredoškolák´19

     Prinášame niekoľko fotografií z výstavy Stredoškolák´19, ktoré sa uskutočnila v d§och 24.-25.10.2019 na výstavisku ExpoCentre v Trenčíne. S čím sme vystúpili na výstave? Naši 3D grafici nasnímali, na hlavnom stage - zoskenovali a vytvorili 3D model trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na workshope "Hrdina remesla" prezentoval maturant Martin netradičné chemické pokusy. Programátori predstavili kooperatívneho robota - robotickú ruku. Samozrejme nechýbali ďalšie autonómne roboty. Vďaka všetkým žiakom, vyučujúcim a absolventom, ktorí nás podporili a oživili stánok Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca.

    • O SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v časopise Naša Žilinská diecéza, November 2018

     Môžete nám priblížiť projekt technického lýcea?

     Lýceum je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. U nás je študijný odbor technické lýceum relatívne nový a vytvára svojou skladbou vyučovacích predmetov výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium najmä technického smeru. My sme sa zamerali najmä na oblasť programovania v prepojení so základmi v oblasti elektroniky a automatizácie. Vďaka tomu, že sme spojená škola s rôznymi organizačnými zložkami pod jedným zriaďovateľom, Žilinskou diecézou, otvorili sme pred šiestimi rokmi strednú odbornú školu, ktorá v tomto školskom roku získala od ministerstva školstva prívlastok SOŠ informačných technológií.