STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA sv. Jána Bosca, org. zložka Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

PREČO TECHNICKÉ LÝCEUM?

Čoraz naliehavejšia je potreba technicky vzdelaných mladých ľudí, ktorí sa vedia prispôsobiť meniacim sa technológiám a rastúcim požiadavkám doby. Od budúcich konštrukčných a samostatných vývojových pracovníkov sa očakáva vysoká úroveň komunikačných a prezentačných zručností - a to aj v cudzom jazyku. Technické lýceum je maturitný štúdijný odbor strednej odbornej školy, ktorý pripraví budúcich technických pracovníkov pre vysokú školu nie len všeobecne a jazykovo, ale aj s odbornými vedomosťami z technickej praxe.

LÝCEUM, GYMNÁZIUM, SPŠ?

Technické lýceum využíva to najlepšie z iných odborov - kvalita a náročnosť výučby cudzích jazykov, matematiky a prírodovedných predmetov z gymnázia, odborné zameranie a prax v lokálnych podnikoch z priemyslovky. Nie je to konkurencia pre SPŠ, pretože pripravujeme viac v teoretickej oblasti potrebnej pre štúdium na VŠ. Oproti gymnaziálnemu štúdiu tu nie sú zaradené všeobecno-vzdelávacie predmety.

NAŠA VÍZIA

► pripraviť kvalitných študentov pre vysoké školy technického smeru

► dať študentom základy pre uplatnenie sa v technickej praxi v prostredí súčasnej globálnej ekonomiky

► spolupracovať s lokálnymi firmami aj s miestnymi zástupcami nadnárodných spoločností na príprave študentov podľa požiadaviek praxe

► vychovávať budúcu kategóriu technickej inteligencie s vedomím kresťanských zásad a ich uplatňovania v spoločnosti

NOVINKY

 • Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2018/19

 • Vedúca školskej jedálne oznamuje že strava pre žiakov základnej školy a gymnázia sa bude vydávať od utorka 5.septembra 2017.

  Pre žiakov materskej školy sa strava podáva od pondelka 4. septembra 2017.

  Strava bude vydaná iba stravníkom, ktorí uhradili mesačnú platbu /viď. odkaz v menu na  školskú jedáleň/.

  Pre ostatných stravníkov (mimoškolskí) sa strava podáva od pondelka 4. septembra 2017.

 • Blaznivy tyzdenAko každoročne, aj tento rok sme si pripravili už tradičnú aprílovú aktivitu - BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ 2017. Tematické zameranie bude v tomto školskom roku nasledovné:

   PONDELOK – DEŇ ELEGANCIE

  Elegancia je jediná krása, ktorá nikdy nezmizne.“ - Audrey Hepburn

   UTOROK – HODINY NAOPAK

  určite ste chceli, ba dokonca ste aj skúšali učiť alebo koordinovať priebeh vyučovacej hodiny, nie je to ľahké, no dnešný deň si to môžete vyskúšať naozaj s plným právom (skúste osloviť vyučujúcich, či by ste nemohli odučiť hodinu vy miesto nich. Skúste to spraviť po svojom, buďte vynaliezaví a kreatívni. Istotne by si radi oddýchli :)

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA sv. J. Bosca, Nová Dubnica
  Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 42 4432383

Fotogaléria

[CNW:Counter]