• Riaditeľské voľno počas písomných maturít

     • V dňoch 18.3 - 20.3.2014 prebiehajú v časti gymnázia písomné časti maturitných skúšok. Z ôvodu ich organizačného zabezpečenia je žiakom udelené nasledovné riaditeľské voľno (RV): dňa 18.3. triedy septima a 3.AG, dňa 19.3. všetky ostatné triedy gymnázia a SOŠ okrem septimy a 3.AG.

      Dňa 20.3. prebieha vyučovanie podľa riadneho rozvrhu, okrem nematurujúcich študentov posledných ročníkov, ktorí budú mať RV vo štvrtok. V piatok pre nich tiež pokračuje vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.