• Uplatnenie absolventa

    • Možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa

     Absolvovaním zvoleného  smeru získa študent potrebné odborné vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým bude mať dostatočnú prípravu pre štúdium na fakultách tohto zamerania (informatiky a komunikačných technológií, elektrotechniky, prírodných vied, chemicko-technologických fakultách). Následne sa môže uplatniť ako kvalifikovaný technický zamestnanec prevádzkového charakteru, príp. konštrukčný alebo vývojový pracovník, alebo stredný a vyšší manažment

     • v oblasti informatiky, napr. prevádzkový programátor, správca databáz, odborný a technický zamestnanec v oblasti informatiky a výpočtovej techniky
     • v organizáciách zameraných na dodávku zariadení a služieb z oblasti elektrotechniky a informatiky, . ako programátor či skúšobný pracovník elektrotechnických aplikácií
     • v prevádzkach využívajúcich chemicko-technologické procesy v chemickom, potravinárskom, sklárskom priemysle a iných

     Okrem toho sa absolvent môže uplatniť ako asistent manažéra, obchodný manažér, manažér nákupu alebo zásobovania, marketingový pracovník, ako aj na pozíciách projektového manažmentu. 

      

     Zoznam špecifických pracovných pozícií pre absolventov IT odborov štúdia (zdroj: http://www.ajtyvit.sk/data/pdf/aj_ty_v_it_brozurka-web.pdf)

      

     PROGRAMÁTOR (PROGRAMMER, DEVELOPER)

     Programuje rôzne časti aplikácií, webov, databáz, softvéru, multimédií aj zariadení. Programátor ovláda jeden, ideálne viac programovacích jazykov. Najznámejšie sú C++, C#, .NET, PHP Java, Python, SalesForce, ABAP, Cobol a mnohé iné.

      

     VÝVOJÁR FRONT-ENDOVÝCH APLIKÁCIÍ (FRONT-END DEVELOPER)

     Front end (to čo vidieť). Back end (technologické prepojenia). Tieto pojmy zastrešujú technológie podľa toho, či sa pomocou nich realizujú veci, ktoré sú viditeľné, alebo pomocou nich prebieha vnútorné chovanie aplikácie.

     Front-end vývojár programuje konkrétny návrh do kódu tak, aby webové stránky boli v poriadku a čitateľné. Ovláda XHTML, Java-script, CSS základy, PHP a ďalšie.

      

     DOKUMENTARISTA (DOCUMENT WRITER)

     Popisuje funkcie, správanie a ovládanie programu. Dokumentarista ovláda MS Office, je precízny a vytrvalý.

      

     BINIS ANALYTIK-KONZULTANT (IT BUSINESS ANALYST)

     Komunikuje so zákazníkmi alebo s používateľmi, aby zistil, aké majú  ciele a čo chcú dosiahnuť. Tieto informácie vysvetlí ďalej programátorovi/vývojárovi. Analytik vytvára podklady pre IT vývojára, komunikuje s IT manažérom a s IT konzultantom.

      

     ANALYTIK INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (IT SYSTEM ANALYST)

     Stará sa o systémy, ktoré prenášajú informácie. Analyzuje, overuje, prevádzkuje a zabezpečuje chod starých aj nových systémov alebo ich vzájomné prepojenie. Aby vedel toto všetko, musí byť kreatívny a vynachádzavý.

      

     BIG DATA VÝVOJÁR (BIG DATA DEVELOPER)

     Zaoberá sa vytváraním algoritmov, na základe ktorých sa potom modelujú dáta. Je to človek s matematickým zameraním.

      

     NÁVRHÁR HARDVÉRU (HARDWARE DESIGNER)

     Návrhár navrhuje telekomunikačné systémy, píše vývojové dokumenty a pod. Technik hardvéru sa stará o nastavenie a inštaláciu zariadení. Komunikuje so zákazníkmi.

      

      

     TESTER (TESTER)

     Tester vychytáva chybičky softvéru. Základom je absolútna pozornosť zameraná na detail.

      

     DÁTOVÝ ANALYTIK (DATA ANALYST)

     Pripravuje dáta, vytvára dátové modely, prípadne integruje, migruje dáta, aby umožnil spracovanieanylýz a výstupov z týchto dát pre biznis, napr. predaj, marketing, financie, zákaznícky servis (CRM).

      

     IT ARCHITEKT (ENTERPRISE ARCHITECT, INFRASTRUCTURE ARCH, NETWORK ARCH)

     IT architekti riešia vnútro a vonkajšok komplexných IT systémov.

      

     KONZULTANT IT (IT CONSULTANT)

     IT konzultant sa zvyčajne špecializuje na jednu jedinú technológiu. Najčastejšie ide o softvérové riešenia pre firmy (napr. SAP, Oracle).
     Je zodpovedný za kontakt s klientom, používateľom pri tvorbe alebo implementácii IT.

      

     GRAFIK (GRAPHIC DESIGNER)

     Výtvarné a grafické spracovanie návrhov, to je jeho parketa. Tvorí interaktívne a multimediálne návrhy webových stránok a aplikácií. Je to mimoriadne kreatívna práca v IT oblasti.

      

     WEBOVÝ DIZAJNÉR (WEBDESIGNER)

     Všetko, čo vzniklo na webe, vytvorili weboví dizajnéri. Tvoria vzhľad a vymýšľajú grafiku, čiže majú pod palcom všetko v rámci jednej celistvej a veľmi pôsobivej prezentácie na webe. Webový dizajnér by okrem technických zručností mal byť kreatívny.

      

      

     MANAŽÉR SERVISNÝCH SLUŽIEB (SERVICES DELIVERY MANAGER)

     Vedie tím IT odborníkov, ktorí riešia špecifické požiadavky zákazníka. Zodpovedá za plynulý chod servisných služieb. Väčšinou ide o poskytovanie IT služieb pre väčšie a menšie firmy.

      

     SPRÁVCA WEBOVÝCH STRÁNOK (WEBMASTER)

     Stará sa o údržbu webovej stránky. Zodpovedá za dostupný obsah, funkčné odkazy, kompatibilitu s webovými prehliadačmi. Tvorí a upravuje webové stránky, ale len do istej miery. Priamo ich nevytvára. Webmaster ovláda okrem iného aj HTML. Je to komunikatívny a spoľahlivý človek vo firme.

      

      

     PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (IT PROJEKT MANAGER)

     Projektový manažér je šéfom konkrétneho projektu. Koordinuje zamestnancov a prideľuje im prácu. Sleduje termíny, plnenie cieľov a často je zodpovedný aj za rozpočet projektu. Je zodpovedný za dodanie celého projektu od začiatku až po koniec.

      

      

     IT MANAŽÉR (IT MANAGER)

     Všetky informačné systémy vo firme patria práve jemu. Je to manažér kompletne celého IT oddelenia. IT manažér úzko spolupracuje s manažmentom celej firmy a s finančným riaditeľom.