• Čo je technické lýceum?

        •  

           

          Čo je technické lýceum?

           

          Lýceum je označenie pre výberové školy podobné gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických odborov. Technické lýceum prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium najmä na vysokých školách technického smeru, ale aj pomaturitné špecializačné štúdium.